เขามุกดา ที่ตั้ง กันตัง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ จุดชมทิวทัศน์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชาวบ้านเรียกว่าเขาหินขาวหรือเขาตูเต๊ะ เป็นภูเขาหินปูนสูง 200 ม. บนเขามีจุดชมทิวทัศน์ ชมทุ่งหญ้าทะเล แหล่งอาหารปลาพะยูน และอาจะได้เห็นปลาพะยูน
การเดินทาง : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะลิบง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *