จุดชมทิวทัศน์เขาบาตู ที่ตั้ง กันตัง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภท : ธรรมชาติ จุดชมทิวทัศน์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จุดชมทิวทัศน์มองเห็นแนวหญ้าทะเล ระหว่างทางขึ้นเขาผ่านโถงถ้ำ
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *