วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ที่ตั้ง 7 ควนแดง บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ป่าควนแคและป่าน้ำราบ
ประเภท : ธรรมชาติทางบก วนอุทยาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : บ่อน้ำร้อนควนแคง มีห้องอาบน้ำและห้องแช่น้ำร้อน บ่อแช่เท้ารวม บ่ออาบน้ำรวม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้และสัตว์ป่า 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 ม. 750 ม.และ 2,000 ม. มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้ง
เป็นวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ.2543 ลักษณะภูมิประเทศ เป็น
พื้นที่ราบเชิงเขา สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นบางส่วนเป็น
ป่าพรุ มีน้ำท่วมขังตลอดปี และมีพื้นที่บางส่วนเป็น
พรุน้ำร้อนมีน้ำไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง) ถึงเทศบาลเมืองกันตัง ข้ามแพขนานยนต์ ไปบ้านท่าส้ม จากบ้านท่าส้มขับรถไปอีกประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 6 กม. ถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

ติดต่อ : วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
โทร. 0864704425, 0897246247

Leave a Reply