สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ที่ตั้ง 51 8 ศักดิเดช เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลกว่า 100 สายพันธุ์ รวมถึงทรัพยากรทางน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคำอธิบายถึงแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น ตามแนวปะการัง หาดหิน หาดทราย หาดโคลน ป่าชายเลน เป็นต้น มีการดำน้ำโชว์การให้อาหารสัตว์น้ำ บริเวณตู้อุโมงค์ เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ที่แหลมพักวา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม. จากตัวเมืองภูเก็ต ทางเข้ามีป้ายตัวใหญ่ มองเห็นได้ง่าย

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท สำหรับคนไทย และเด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่า108 ซม. เข้าชมฟรี
ติดต่อ : โทร. 076391126
เว็บไซต์ : www.phuketaquarium.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *