ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง ที่ตั้ง กันตัง ตรัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกันตัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้ ศาสนา ประเพณี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอกันตัง
การเดินทาง : ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำตรัง ใกล้แพขนานยนต์เมืองกันตัง

Leave a Reply