วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ที่ตั้ง กันตัง กันตัง กันตัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พระพุทธรูปหินอ่อนใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อครั้งสร้างเมืองกันตัง พระเกตุมาลารูปเปลวเพลิงต่างจากพระพุทธรูปหินอ่อนทั่วไปในภาพที่เป็นรูปมุ่นเมาลี เดิมชื่อวัดกันตังเป็นวัดคู่เมืองกันตังเมื่อพ.ศ.2436 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสประทานชื่อใหม่เป็นวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
การเดินทาง : ทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง) อยู่ซ้ายมือก่อนถึงเมืองกันตังประมาณ 1 กม. เยื้องกับยางพาราต้นแรก

Leave a Reply