สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์หรือสวนตำหนักจันทร์ ที่ตั้ง กันตัง ตรัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ สวนสาธารณะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ชมควนตำหนักจันทน์ สถานที่ที่เคยใช้รับเสด็จรัชกาลที่ 6 ในครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช ชมทิวทัศน์แม่น้ำตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ เดิมเป็นที่ตั้งควนตำหนักจันทร์ที่ใช้รับเด็จรัชกาลที่ 6 ประพาสเมืองกันตังเมื่อ พ.ศ.2452 ภายหลังเป็นที่รับรองข้าราชการและในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่ตั้งกองกำลังญี่ปุ่น ต่อมาใช้พื้นที่สร้าง รร.กันตังพิทยากร อาคารต่างๆ ถูกรื้อถอ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 403 เข้าเมืองกันตังเมื่อถึงสี่แยกควนตำหนักจันทร์ ทางเข้าสวนสาธารณะอยู่ทางซ้ายมือริมถนนป่าไม้ ห่างจากสี่แยก 20 ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *