เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน

ที่ตั้ง นาโยง ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำ นกเป็ดแดงจำนวนมาก รอบหนองน้ำร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อน ดูนก มีสะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางสายตรัง-พัทลุง ระยะทาง 17 กม.ถึงกม.ที่ 15 แยกขวาไปตามเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา (ทางหลวงหมายเลข 4264) ประมาณ 1 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงที่มีนกมาก คือ ช่วงเดือนมกราคมมีนาคม

ติดต่อ : ผู้สนใจพักค้างแรม
ต้องทำหนังสือขออนุญาต
ถึงหัวหน้าเขาห้ามล่าสัตว์
ป่าคลองลำซาน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
โทร. 025620760
โทร. 0256142923 # 765
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply