อุทยานนกน้ำคลองลำซาน ที่ตั้ง นาโยง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำซาน
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำจำนวนมาก บรรยากาศสงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามเส้นทางสายตรัง-พัทลุง ระยะทางประมาณ 17 กม. แยกขวาไปตามเส้นทางสายโค้งถนนคด-ทุ่งยาว ประมาณ 1 กม. มีป้ายบอกทางเข้า ด้านขวามือเข้าไปอีก 500 ม.
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนมกราคมมีนาคม

ติดต่อ : ผู้สนใจพักค้างแรม
ต้องทำหนังสือขออนุญาต
ถึงหัวหน้าเขาห้ามล่าสัตว์
ป่าคลองลำซาน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
โทร. 025620760
โทร. 0256142923 # 765
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *