วัดมงคลสถาน ที่ตั้ง ละมอ นาโยง ตรัง 92170
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมประเพณีการเห่ทรายเข้าวัด และประเพณีสงกรานต์ที่หาดูได้ยาก
การเดินทาง :
ฤดูการท่องเที่ยว : เทศกาลสงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *