วัดจอมไตร ที่ตั้ง 7 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : กราบสักการะพระราชสารโสภณ วัดจอมไตร
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ถนนทางเข้าหมู่บ้านวัดกลาง ใช้ระยะเวลาเดินจากอ.นาโยง ประมาณ 10-15 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *