กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ที่ตั้ง นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ ซื้อสินค้า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองผ้าทอนาหมื่นศรี ภูมิปัญญาชาวบ้านในการถักทอเส้นด้ายกลายเป็นผืนผ้าลวดลายงดงาม ห่างจากที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีไป 300 ม. มีพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน ตำบลนาหมื่นศรีแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้และวัตถุโบราณกว่า 300 ชิ้น ชุมชนนิยมทอผ้าไว้ใช้เองเมื่อสิ้นฤดูเพาะปลูก เกือบทุกบ้านจะมีหูกไว้ใต้ถุนบ้าน เอกลักษณ์ของผ้าทอนาหมื่นศรีคือความละเอียดชองลวดลาย ลายดึ้งเดิม คือ ลายลูกแก้ว ลายอื่นๆ เช่น ลายสี่ทิศ ลายเสาวรส ลายกลีบบัว ลายผกากรอง ลายพิกุลแก้ว
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 11 กม. อ.นาโยง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาล 6 อีก 3.3 กม. หรือนั่งรถสองแถวตรัง-เขาช่อง ขึ้นรถที่ถ.ไทรงาม
(ข้างโรงพยาบาลราชดำเนิน) ถึงตลาดนาโยง ใช้เวลา
30 นาที ค่าโดยสาร 10 บาท แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์
รับจ้างหน้าตลาดเข้าไป ค่าโด

เวลาเปิด-ปิด : 09.0018.00 น.

ติดต่อ : ที่ทำการกลุ่มทอผ้า
นาหมื่นศรี
โทร. 075299597

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *