เส้นทางเดินป่าน้ำตกคลองตง-บ้านซาไก-น้ำตกโตนตก ที่ตั้ง ปะเหลียน ตรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เดินป่าชมธรรมชาติ ผ่านน้ำตกขนาดใหญ่ คือ น้ำตกคลองตง น้ำตกโตนตก สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชนเผ่าซาไก (จุดพักแรม) ต้องขึ้นเขาชันเป็นช่วงๆ ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : –

ติดต่อ : หน่วยพิทักษ์ฯ โตนเต๊ะ
โทร. 075269213
หรือกลุ่มเดินป่าเขาบรรทัด
ผอมสะพานล้อ
โทร. 075269367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *