เส้นทางเดินป่าน้ำตกโตนเต๊ะ-เขาเจ็ดยอด ที่ตั้ง ปะเหลียน ตรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จากน้ำตกโตนเต๊ะขึ้นเทือกเขาบรรทัดเดินตามสันเขาที่ระดับความสูง 850-1,000 ม. ชมป่าต้นน้ำ ทิวทัศน์ทะเลสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน กล้วยไม้รองเท้านารี ใช้เวลาอย่างน้อย 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : มี 2 เส้นทาง คือ ทางฝั่งจังหวัดตรัง เริ่มต้นเดินจากบริเวณน้ำตกหนานต้นตอ และทางฝั่งจังหวัดพัทลุง จุดเริ่มเดินบริเวณน้ำตกไพรวัลย์ ทางจังหวัดตรังจะใกล้กว่าแต่มีความชันมาก หากเดินรวดเดียวใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคมมกราคม กล้วยไม้ออกดอกเดือนพฤศจิกายนมกราคม

ติดต่อ : หน่วยพิทักษ์ฯ โตนเต๊ะ
โทร. 075269213
หรือกลุ่มเดินป่าเขาบรรทัด
ผอมสะพานล้อ
โทร. 075269367

Leave a Reply