น้ำตกช่องบรรพตหรือน้ำตกน้ำพ่าน ที่ตั้ง ลำแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เล่นน้ำตกที่ไหลผ่านลาดหินปูน สายน้ำลดหลั่นเป็นชั้นๆ ไม่สูงมาก เป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกต มีสะพานไม้เดินเข้าไปชมน้ำตกและเล่นน้ำ คำภาษาถิ่น พ่านแปลว่าระเกะระกะ ซอกซอนไปทั่ว ในอดีตเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าป่าเจ้าเขาหากใครรุกล้ำจะอันตรายถึงชีวิตจึงไม่มีใครกล้าแผ่วถางยึดครองพื้นที่
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางผ่านแยกน้ำตกลำปลอกถึงสามแยกปะเหลียนเลี้ยวซ้ายไปทางเดียวกับน้ำตกโตนเต๊ะ ประมาณ 2 กม.ข้ามสะพานเลี้ยวขวา ไปวนอุทยานน้ำตกพ่าน 500 ม.

ติดต่อ : โทร. 075356134

Leave a Reply