ถ้ำเขาติง ที่ตั้ง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ถ้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นถ้ำที่สวยงาม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามถนนสายทุ่งยาว – สตูล ระยะทาง 7 กม.และในตำบลมีถนนลาดยางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย และถนนติดต่อระหว่างตำบลเป็นถนนลูกรังและลาดยางจำนวน 2 สาย

ติดต่อ : สำนักงาน อบต.ลิพัง
โทร. 075207680

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *