พายเรือคายัคเกาะเหลาเหลียงเหนือ เกาะเหลาเหลียงใต้ เกาะตะเกียง ที่ตั้ง ปะเหลียน ตรัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : พายเรือแคนู/คายัค
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พายเรือคายัครอบเกาะเหลาเหลียงเหนือ และเกาะเหลา
เหลียงใต้ บนผืนน้ำทะเลใสใต้ท้องฟ้าสีคราม และ
เส้นทางจากเกาะเหลาเหลียงเหนือไปกลับเกาะตะเกียง
กว่า 8 กม.
การเดินทาง : ห่างจากท่าเรือหาดยาวในจังหวัดตรัง ประมาณ 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือเร็ว ประมาณ 35 นาที และโดยเรือทัวร์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *