อ่าวโล๊ะใหญ่ ที่ตั้ง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง เกาะสุกร
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ย่านที่พัก ชมพระอาทิตย์ตก มองเห็นเกาะเหลาเหลียง
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *