หาดทรายทอง ที่ตั้ง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง เกาะสุกร
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ที่ตั้งท่าเรือทรายทอง มีหาดทรายที่สวยที่สุดบนเกาะสุกร
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *