หมู่บ้านตันหยงสตาร์ ที่ตั้ง ปะเหลียน ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตการทำประมง การทำสวนยางพาราของชาวบ้าน เป็นชุมชนที่มีมาแต่โบราณนับพันปี มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศด้านชายฝั่งตะวันตก เช่น สิงคโปร์ ปีนัง และหัวเมืองชายฝั่งอื่นๆ ด้านคาบสมุทรมลายู ในปี พ.ศ. 2440 สมัยพระยารัษฎาฯ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง เป็นที่ตั้งอ.ปะเหลียน
การเดินทาง : เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 404 ระยะทาง 45 กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *