น้ำตกร้อยชั้นพันวัง ที่ตั้ง 11 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นน้ำตกหินปูนหลายชั้นที่ทอดตัวลดหลั่นกันมาจาก
เขานอจู้จี้ นอกจากการพักผ่อนเล่นน้ำแล้ว ยังสามารถ
เดินไต่เขาศึกษาป่าต้นน้ำ และอาจจะได้ยินเสียง
นกแต้วแร้วส่งเสียงร้องทักทาย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านอ.ห้วยยอด ตรงไปยังอ.วังวิเศษ ถึงบ้านคลองชี เลี้ยวขวาเข้าทางบ้านอ่าวตง-บ้านบางคราม อีกประมาณ 29 กม. ถึงตัวน้ำตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *