อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่ตั้ง ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม มีเกาะน้อยใหญ่อีก 7 เกาะ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม และเป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กม. ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ปีพ.ศ.2525
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 47 กม. ใช้เส้นทางสายตรัง-สิเกา-ปากเมง (ทางหลวงหมายเลข 4046-4162) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบชายหาดอีก 4 กม.

เวลาเปิด-ปิด : 08.0016.30 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาทรถยนต์ 20 บาท รถโดยสาร 50 บาท
ติดต่อ : โทร. 075213260
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *