เขาแบนะ ที่ตั้ง สิเกา ตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ จุดชมทิวทัศน์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแหลมหินและเขาเตี้ยๆ ช่นฝั่งทิศใต้ของเขาแบนะเป็นแหล่งหญ้าทะเล มีร่องรอยภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่สุดหาดฉางหลาง จากอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมไปตามถนนดินเลียบชายหาด 1.5 กม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
โทร. 075213260
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *