เกาะเมง ที่ตั้ง สิเกา ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสัญลักษณ์ของหาดนี้ชายหาดเรียงรายด้วยสนทะเลขึ้นตลอดแนวกว่า 5กม.เมื่อน้ำลงต่ำสุดจะเป็นหาดทรายกว้างร่วม 500 เมตรทรายริมหาดแน่นมากสามารถขับรถยนต์ไปตามชายหาดได้ พักผ่อน ปิ๊คนิคกับครอบครัวในวันหยุด สนุกกับการเล่นน้ำทะเลบนชายหาดปากเมง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4046–4162 (ตรัง-สิเกา-ปากเมง) ระยะทาง 38 กม. เมื่อถึงหาดปากเมงเลี้ยวขวาประมาณ 1 กม. นอกจากนั้นยังมีรถตู้
ตรัง-สิเกา-ปากเมง ให้บริการที่ถนนท่ากลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *