เขาเจ็ดยอด ที่ตั้ง สิเกา ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ภูเขา ป่าไม้
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เขาลูกย่อมๆ ตามแนวยาวติดต่อกัน บริเวณเชิงเขามีถ้ำ
เรียงรายหลายแห่ง ที่สำรวจแล้วมีประมาณ 11 แห่ง
พื้นที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะและ
สวนสัตว์เปิด บริเวณรอยต่อของถนนที่เชื่อม
เขาเจ็ดยอดกับบ้านดุหุน เป็นจุดชมทิวทัศน์เกาะแก่ง
ในท้องทะเลอันดามัน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางตรัง-สิเกา-หาดหัวหิน เขาเจ็ดยอดจะถึงก่อนหาดหัวหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *