บ้านแหลมมะขาม ที่ตั้ง เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เรียนรู้วีถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมมะขาม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4046
ระยะทาง 6.1 กม.

ติดต่อ : โทร. 0817376792

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *