พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ที่ตั้ง ไม้ฝาด สิเกา ตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สถานที่ซึ่งจัดแสดงสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มหายากกว่า 60 ชนิด ทั้งในอาคารและบ่อแสดงกลางแจ้ง และยังมีห้องปฎิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 30 กม. ใช้เส้นทางตรัง-สิเกา-ปากเมง ทางหลวงหมายเลข 4046-4162

เวลาเปิด-ปิด : 09.3016.30 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : นักเรียน 10 บาท นักศึกษา 20 บาท ประชาชน 30 บาท และชาวต่างประเทศ 50 บาท
ติดต่อ : โทร. 075204069
โทร. 0752040516
เว็บไซต์ : www.fishtech..rit..ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *