ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ที่ตั้ง 5 ฉางหลาง ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นศูนย์วิจัยหญ้าทะเล และนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน เป็นสถานที่ฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ค่ายศึกษาธรรมชาติกลางแจ้งแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :

ติดต่อ : โทร. 075213258
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *