น้ำตกน้ำเค็มนบยักษ์ ที่ตั้ง 6 และ 9 ทุ่งกระบือ/ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งน้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : บริเวณนี้เมื่อน้ำขึ้นเต็มที่จะคล้ายทะเลสาบ แต่เมื่อน้ำ
ลดต่ำสุด ตรงกลางพื้นที่กลายเป็นน้ำตกล้อมรอบด้วย
โขดหินและหาดทราย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาวไปตามเส้นทางสายตรัง-ปะเหลียนระยะทาง 3 กม. เดินทางไปหมู่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *