ป่าชุมชนทุ่งตะเซะ ที่ตั้ง 9 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สมุนไพรและสัตว์ป่านานาชนิด
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาวไปตามเส้นทางสายตรัง-ปะเหลียนระยะทาง 3 กม.

ติดต่อ : กลุ่มจัดการป่าชุมชน
ทุ่งตะเซะ
โทร. 075212205

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *