พิพิธภัณฑ์ของเด็กเล่น ที่ตั้ง 8 ตรัง-ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 ภายในโรงงานผลิตของเด็กเล่นจากไม้ยางพารา กลุ่มบริษัทแปลน
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางและ Theme Park
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลงานออกแบบของเล่นเด็กของนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมในโรงเรียนใกล้เคียง แนะนำของเล่นที่เหมาะสมกับวัย แบบจำลองกระบวนการผลิตในบริษัท พัฒนาการออกแบบของเล่นที่ได้รับรางวัล เปิดให้เฉพาะโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมและผู้สนใจที่มาเป็นหมู่คณะ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 404 ตรัง-ย่านตาขาว กม.ที่ 14

ติดต่อ : ทำจดหมายขอเข้าชมล่วงหน้ามาที่ บ.แปลน
ครีเอชั่น จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *