เดินป่าภูผาหมอก ที่ตั้ง ย่านตาขาว ตรัง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ลัดเลาะตามเส้นทางขึ้นยอดเขา ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ สัมผัสเมฆหมอกที่ลอยผ่านมาเป็นระยะๆ พร้อมชมธรรมชาติ ป่าไม้แคระ พรรณไม้หายาก และสัตว์สงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น สมเสร็จ ระยะเวลาเดินป่า 4 ชม.
การเดินทาง : จุดเริ่มต้นเส้นทางภูผาหมอกฝายคลองลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *