เขาโพธิ์โทน ที่ตั้ง นาวง ห้วยยอด ตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ :
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ไปทางทิศตะวันตก โดยใช้เส้นทางถ.เพชรเกษม ระยะทางประมาณ 16 กม. จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทาง สายต้นโพธิ์- จิจิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *