เขาปินะ ที่ตั้ง 7 นาวง ห้วยยอด ตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกะทะคว่ำ ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้น บนเพิงผาส่วนของถ้ำจำปา จะเห็นอักษรจารึก “ปปร.” พระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ ๗ ปรากฏอยู่ พบซากหอยขม โครงกระดูกมนุษย์ หม้อสามขาดินเผา
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองตามถ.เพชรเกษมประมาณ 45 กม. มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *