ถ้ำเขาโหรง ที่ตั้ง ห้วยยอด ตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พบแหล่งที่อยู่อาศัยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 4 พันปี พบโครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา เปลือกหอย รอยเถ้าถ่าน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง-ห้วยยอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *