• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

นำ้ตกแม่นาเปอะ
-

นำ้ตกแม่นาเปอะ-

นำ้ตกแม่นาเปอะ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial - is in Khun Khan National Park Mae Sap , Samoeng , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 85)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

นำ้ตกแม่นาเปอะ-

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ภูมิอากาศ อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก

Tat Mok Waterfall

ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ

Hauy Kaew-Wang Bua Ban-Pha Ngerb

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง

Sopsamoeng

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง

Hot Spring Bath

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Relate Type

น้ำตกแม่โถ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกแม่โถ

Mae Toe Waterfall

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกหนานสวรรค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานสวรรค์

Nan Sawan Waterfalls

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกตาดน้อย ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกตาดน้อย

Tad Nai Waterfall

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกแพรกตะคร้อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกแพรกตะคร้อ

PraktaKhoo Waterfall

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกถ้ำไทร ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

น้ำตกถ้ำไทร

Tham Sai Waterfall

ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกผาดอกเสี้ยว ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

Pha Dok Siaw Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกนาจาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกนาจาน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

ล้านนา ทรี

ล้านนา ทรี

Address :204 ซอยราชภาคินัย, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(84)-3858347

แม่ฮาว รีสอร์ท

แม่ฮาว รีสอร์ท

Address :ขุนลุมประพาส, อ.แม่แตง, จังหวัด เชียงใหม่, 50150,Thailand

เอมมี่เฮาส์

เอมมี่เฮาส์

Address :9/50 ซอยมูลเมือง 6, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-216655

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท เพลส เชียงใหม่

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท เพลส เชียงใหม่

Address :47/3 ซอยเทพารักษ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(52)-009570

เฮือนเชียงดาว

เฮือนเชียงดาว

Address :อ.เชียงดาว, จังหวัด เชียงใหม่, 50170,Thailand

Tel :+(66)-(93)-3060541

ร่ำไป ลอฟท์ ฮา��ิแทต

ร่ำไป ลอฟท์ ฮา��ิแทต

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(97)-4405454

โรงแรมเชียงร้อย

โรงแรมเชียงร้อย

Address :23/1 ถนนอารักษ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-416302

ริมธารรีสอร์ท

ริมธารรีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(53)-613767

รีสอร์ท ธรรมชาติ อ่างขาง

รีสอร์ท ธรรมชาติ อ่างขาง

Address :อ.ฝาง, จังหวัด เชียงใหม่, 50110,Thailand

Tel :+(66)-(53)-450118

โรงแรมพีค นิมมาน เพลสทีจ

โรงแรมพีค นิมมาน เพลสทีจ

Address :1/1 ซอยนิมมานเหมินท์ 7, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-218265

ลัลลาบาย วิลล่า

ลัลลาบาย วิลล่า

Address :ซอยศรีมงคล 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

เดอ กรียา เบดแอนด์เบรคฟาสต์

เดอ กรียา เบดแอนด์เบรคฟาสต์

Address :ซอยราษฎร์อุทิศ 6, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(86)-4161424

Hotel Relate in เชียงใหม่

เดอะริม

  เดอะริม

 • Address : เลขที่ 51/2 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-278627
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
รอยัลปิงการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท
เพชรงาม

  เพชรงาม

 • Address : เลขที่ 33/10-11 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-270080-1
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ปาล์ม สปริงส์ ลอจ์ด

  ปาล์ม สปริงส์ ลอจ์ด

 • Address : เลขที่122 หมู่ที่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53246699
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แทนเจอรีนวิลล์

  แทนเจอรีนวิลล์

 • Address : เลขที่ 117, 117/1 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่
ลานนาวิว

  ลานนาวิว

 • Address : เลขที่ 1 ซอยโรงพยาบาลลานนา ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-217784-6
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา เซ็นทารา บูติก คอลเลกชั่น

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่