• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง
-

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง-

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก จุดชมวิว อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial - is in Khun Khan National Park Mae Sap , Samoeng , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 56)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง-

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1 & 380 มิลลิเมตร

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

ถ้ำหลวงแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

Doi Pha Hom Pok

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกหมอกฟ้า ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกหมอกฟ้า

Mok Fa Waterfall

ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้

-

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ

Her Majesty the Queen

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา

Mountain Bike Route

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

Mae Ngud Dam

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริภูมิ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริภูมิ

Siribhume Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Relate Type

หอดูสัตว์หนองผักชี ต.หมูสี อ.ปากช่อง
  จ.นครราชสีมา

หอดูสัตว์หนองผักชี

Nong Pak Chi Observation Tower

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผาผึ้ง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ผาผึ้ง

Pha Phung

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ทะเลหมอก กม.36 แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทะเลหมอก กม.36 แก่งกระจาน

View Point (Km.36) Kaeng Krachan

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ชมวิวเขาหินช้าง ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ชมวิวเขาหินช้าง

Chomveiw Khao Hin Chang

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

Small House In Big Forest Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวภูผาแดง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จุดชมวิวภูผาแดง

Phuphadaeng

ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เขาช้างล้วง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผาไทร/ถ้ำลอด ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ผาไทร/ถ้ำลอด

Pha Sai/Tham Lord

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

กระท่อมเอื้องไพลิน

กระท่อมเอื้องไพลิน

Address :ถนนสหกรณ์, อ.สันทราย, จังหวัด เชียงใหม่, 50210,Thailand

สายน้ำวาง รีสอร์ท

สายน้ำวาง รีสอร์ท

Address :อ.แม่วาง, จังหวัด เชียงใหม่, 50360,Thailand

Tel :+(66)-(80)-4916899

บ้านพัก เฮือนขวัญข้าว

บ้านพัก เฮือนขวัญข้าว

Address :อ.จอมทอง, จังหวัด เชียงใหม่, 50160,Thailand

Tel :+(66)-(81)-6020221

คอนโด1502

คอนโด1502

Address :239 ซอยพิมานแก้ว, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(2)-2013905

บ้านห้องนวล

บ้านห้องนวล

Address :อ.สารภี, จังหวัด เชียงใหม่, 50140,Thailand

เฟื่องฟ้า ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น รีสอร์ท

เฟื่องฟ้า ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น รีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(53)-379820

เฟิงหวง เชียงใหม่ เฮ้าส์

เฟิงหวง เชียงใหม่ เฮ้าส์

Address :1 ซอยเทวฤทธิ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9111588

โรงแรมฟีลิกซ์ซิตี้อินน์เชียงใหม่

โรงแรมฟีลิกซ์ซิตี้อินน์เชียงใหม่

Address :ซอยราชมรรคา 7, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

โรงแรมปอยเดอปิง

โรงแรมปอยเดอปิง

Address :ซอยทุ่งโฮเต็ล 2, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-243911

โรงแรมโฮเทล มัทนา

โรงแรมโฮเทล มัทนา

Address :ซอยหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

เดอะ พีเบอร์รี่ โฮเทล

เดอะ พีเบอร์รี่ โฮเทล

Address :ถนนอารักษ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

ยู 26 บัดเจ็ต โฮเต็ล

ยู 26 บัดเจ็ต โฮเต็ล

Address :7/1 ซอยราชพฤกษ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-219402

Hotel Relate in เชียงใหม่

นครพิงค์

  นครพิงค์

 • Address : เลขที่ 43 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-251169
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เคซีอินน์

  เคซีอินน์

 • Address : เลขที่ 123 ซอย 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222721
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
นวลปราณี เฮ้าส์

  นวลปราณี เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 39/9 ถนนราชภาคินัย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53208131
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
โรมิน่าแกรนด์ โฮเทล

  โรมิน่าแกรนด์ โฮเทล

 • Address : เลขที่ 2 ถนนสุริยวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53449095
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
พีเพิล เพลซ ลอดจ์

  พีเพิล เพลซ ลอดจ์

 • Address : เลขที่ 9 ซอย 8 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-270240
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะปาร์ค

  เดอะปาร์ค

 • Address : เลขที่ 444 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-281997
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่
บีทู ทิพยเนตร

  บีทู ทิพยเนตร

 • Address : เลขที่ 67/6 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53279977
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่