• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง
-

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง-

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก จุดชมวิว อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial - is in Khun Khan National Park Mae Sap , Samoeng , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 19)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง-

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1 & 380 มิลลิเมตร

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

ถ้ำหลวงแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่สา

Mae Sa Waterfall

ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ฺBuatong Waterfall Park

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

Doi Pha Hom Pok

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร

Sirithan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว

Mai Muang Nao Arboretum

ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ดอยลาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยลาง

Doi Lang

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Relate Type

จุดชมวิวภูผาแดง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จุดชมวิวภูผาแดง

Phuphadaeng

ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ชมวิวเขาหินช้าง ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ชมวิวเขาหินช้าง

Chomveiw Khao Hin Chang

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

แหลมสำราญ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

แหลมสำราญ

SUMRAN CAPE

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

จุดชมวิวผาตะวันลับฟ้า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผาตะวันลับฟ้า

Pa Tawan Lab Fah View point

ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เขาตาม่องลาย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขาตาม่องลาย

Khon Ta Mong Lai

ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดชมทิวทัศน์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จุดชมทิวทัศน์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

Viewpoint National Park area

ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ

Phu Kho Viewpoint

ต.บ้านโคก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

รามา เกสท์เฮ้าส์

รามา เกสท์เฮ้าส์

Address :8 ซอยมูลเมือง 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-216354

เมืองปาย รีสอร์ท

เมืองปาย รีสอร์ท

Address :249 ซอยบ้านใหม่สามัคคี 4, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

โรงแรมเดอลานนา

โรงแรมเดอลานนา

Address :44 ถนนอินทวโรรส, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-326279

แฟง เกสท์เฮ้าส์

แฟง เกสท์เฮ้าส์

Address :ซอยกำแพงดิน 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-272500

โคโค่เทล เชียงใหม่ นิมมาน

โคโค่เทล เชียงใหม่ นิมมาน

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

กิตติโรสโฮม

กิตติโรสโฮม

Address :129/4 ซอยราชมรรคา 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(81)-3700499

บ้านปง ลอดจ์

บ้านปง ลอดจ์

Address :อ.สันกำแพง, จังหวัด เชียงใหม่, 50130,Thailand

Tel :+(66)-(53)-036105

โนวา แม่แตง เกสเฮ้าส์

โนวา แม่แตง เกสเฮ้าส์

Address :อ.แม่แตง, จังหวัด เชียงใหม่, 50150,Thailand

Tel :+(66)-(53)-995322

เอราวัณ รีสอร์ท

เอราวัณ รีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

นิค เพลส เกสท์เฮ้าส์

นิค เพลส เกสท์เฮ้าส์

Address :77/1 ซอยกำแพงดิน 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

รอยัล สแตนดาร์ด โฮสเทล

รอยัล สแตนดาร์ด โฮสเทล

Address :106/2 ซอยราชมรรคา 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(82)-4484777

โรซาร์ เพลส

โรซาร์ เพลส

Address :142/5 ซอยลอยเคราะห์ 3, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-276786

Hotel Relate in เชียงใหม่

โตเกียว เวนเดอร์

  โตเกียว เวนเดอร์

 • Address : เลขที่ 6 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53211100
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
โลตัส

  โลตัส

 • Address : เลขที่ 132/70 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 0-5341-0165
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เทนเชียงใหม่

  เทนเชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 239/9 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053872260-2
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ยูรานา บูติค

  ยูรานา บูติค

 • Address : เลขที่ 7/1 ซอย 7 ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-214522
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
มรกต

  มรกต

 • Address : เลขที่ 39 ซอย 4 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222709
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะวิสต้า ณ คุ้มแก้ว

  เดอะวิสต้า ณ คุ้มแก้ว

 • Address : เลขที่ 252/19-23 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-210663
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
นันทวันเกสท์เฮ้าส์

  นันทวันเกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 50/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-242660
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่