• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ดอยม่อนกู่
-

ดอยม่อนกู่-

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก จุดชมวิว อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่

terrestrial - is in Khun Khan National Park Mae Sap , Samoeng , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 30)

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ดอยม่อนกู่-

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. อากาศเย็นสบายตลอดปีNearby

นำ้ตกแม่นาเปอะ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกแม่นาเปอะ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นำ้ตกห้วยขาด

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก

Tat Mok Waterfall

ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้

-

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผาแง่มน้อย

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Relate Type

ย.4 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ย.4

Yaw 4

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phlio national park View Point

ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ผาหนุมาน ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

จุดชมทิวทัศน์ผาหนุมาน

-

ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติไทรโยค

Saiyok National Park View Point

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ทะเลหมอก ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ทะเลหมอก

ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก

แย้งตากแดด ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

แย้งตากแดด

Yaeng Tak Dad

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ภูผาหอม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ภูผาหอม

Phu Par Hom

ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

Hotel in เชียงใหม่

อิมม์โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่
ศรีอรุณ

  ศรีอรุณ

 • Address : เลขที่ 164/1 หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-272341
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ราชา

  ราชา

 • Address : เลขที่ 20 ซอย 4 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222618
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะเรสซิเดนซ์

  เดอะเรสซิเดนซ์

 • Address : เลขที่ 156/81 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53270444
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ศรีธารา

  ศรีธารา

 • Address : เลขที่ 351/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53225111
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
วิคตอเรีย นิมมาน

  วิคตอเรีย นิมมาน

 • Address : เลขที่ 108 ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53212775
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ออลซีซั่น เชียงใหม่

  ออลซีซั่น เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 7/9 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53908888
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สวนดอกแก้ว

  สวนดอกแก้ว

 • Address : เลขที่ 8/1 ซอย 1 ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-808993-6
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand