• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกธารสวรรค์
Tran-sawan Waterfall

น้ำตกธารสวรรค์Tran-sawan Waterfall

น้ำตกธารสวรรค์ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเลย

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เลย

terrestrial Tran-sawan Waterfall is in Phu Kradueng National Park Si Than , Phu Kradueng , Loei Thailand

(Viewing : 130)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นน้ำตกที่ต้นกำเนิดจากบึง ซึ่งห่างจากตัวน้ำตกไม่ไกลนัก อยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง น้ำตกมีความสูงประมาณ 9 เมตร กว้าง 6 เมตร ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากการไหลของน้ำจะไหลตกเป็นม่าน ทำให้น้ำตกมีความสวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยว ในฤดูแล้งน้ำตกจะมีปริมาณน้ำน้อยมาก ทำให้น้ำตกขาดความสวยงาม การเดินทางสู่น้ำตกมีระยะทางจากจุดบริการนักท่องเที่ยววังกลาง 2.4 กิโลเมตร โดยจะใช้การเดินเท้าหรือจักรยานก็ได้

Photo

น้ำตกธารสวรรค์Tran-sawan Waterfall

 

น้ำตกธารสวรรค์Tran-sawan Waterfall

 

น้ำตกธารสวรรค์Tran-sawan Waterfall

 

น้ำตกธารสวรรค์Tran-sawan Waterfall

 

info

  Contact/Address : 0-4287-1333 & 0-4287-1458

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า เลย

Attraction Nearby

น้ำตกธารสวรรค์ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกธารสวรรค์

Tran-sawan Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาหล่มสัก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาหล่มสัก

Pha Lom Sak

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกตาดฮ้อง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

สระแก้ว ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

สระแก้ว

Sa Kaew

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาจำศีล ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาจำศีล

Jam Sin Cliff

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์

Historic Trail

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกโผนพบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกโผนพบ

Pon Pob Cliff

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกถ้ำใหญ่ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกถ้ำใหญ่

Thamyai Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาหมากดูก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาหมากดูก

Pha Mak Duk

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกช้างตก ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

น้ำตกช้างตก

Chang Tok Waterfall

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

ผานาน้อย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผานาน้อย

Nanoi Cliff

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาแดง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาแดง

Daeng Cliff

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกเพ็ญพบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกเพ็ญพบ

Phon Phop Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

สวนรุกขชาติปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

สวนรุกขชาติปากปวน

Pakpuan Arboretum

ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

หินสี่ทิศ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

หินสี่ทิศ

See Tit Stone

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

ผาจำศีล ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผาจำศีล

Jam Sin Cliff

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

Relate Type

น้ำตกแควมะค่า ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

น้ำตกแควมะค่า

Kwae Ma-ka Waterfall

ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

น้ำตกแม่เปียก ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่เปียก

Mae Piag Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกขาอ่อน ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกขาอ่อน

Khaon Water Fall

ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกนันทบุรี 2 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

น้ำตกนันทบุรี 2

Nanthaburi Waterfall

ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

น้ำตกแม่ยาย ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกแม่ยาย

Mae Yai Waterfall

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเหรียงทอง

Rieng Thong Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกพุม่วง ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

น้ำตกพุม่วง

Phu Muang Waterfall

ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

น้ำตกคลองปลาก้าง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

น้ำตกคลองปลาก้าง

Klong Pla Kang Waterfall

ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

Hotels and Accommodation in เลย

บ้านใบบุญ โฮมสเตย์

บ้านใบบุญ โฮมสเตย์

Address :ชายโขง, อำเภอ เชียงคาน, จังหวัด เลย, 42110,Thailand

Tel :+(66)-(42)-821374

บ้านรักเลย

บ้านรักเลย

Address :อำเภอ ด่านซ้าย, จังหวัด เลย, 42120,Thailand

Tel :+(66)-(85)-7888875

เชียงคาน บูติค โฮเทล

เชียงคาน บูติค โฮเทล

Address :404/9 ถนนศรีเชียงคาน, อำเภอ เชียงคาน, จังหวัด เลย, 42110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-4008597

ภูช้างน้อย รีสอร์ท

ภูช้างน้อย รีสอร์ท

Address :อำเภอ เชียงคาน, จังหวัด เลย, 42110,Thailand

Tel :+(66)-(42)-821693

คุ้มเงิน รีสอร์ท

คุ้มเงิน รีสอร์ท

Address :อำเภอ เมืองเลย, จังหวัด เลย, 42000,Thailand

โรงแรมลีลาวดี รีสอร์ท

โรงแรมลีลาวดี รีสอร์ท

Address :อำเภอ วังสะพุง, จังหวัด เลย, 42130,Thailand

Tel :+(66)-(89)-6230537

กฤษณไพศาล รีสอร์ท

กฤษณไพศาล รีสอร์ท

Address :อำเภอ ภูเรือ, จังหวัด เลย, 42160,Thailand

เฮือนราชสีห์ รีสอร์ท

เฮือนราชสีห์ รีสอร์ท

Address :อำเภอ หนองหิน, จังหวัด เลย, 42190,Thailand

Tel :+(66)-(81)-0479790

บ้านแว่นทิพย์

บ้านแว่นทิพย์

Address :อำเภอ เชียงคาน, จังหวัด เลย, 42110,Thailand

Tel :+(66)-(85)-0051044

ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท

ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท

Address :อำเภอ ภูเรือ, จังหวัด เลย, 42160,Thailand

Tel :+(66)-(42)-899157

บ้านสุขนที เชียงคาน

บ้านสุขนที เชียงคาน

Address :176/2 ชายโขง, อำเภอ เชียงคาน, จังหวัด เลย, 42110,Thailand

Tel :+(66)-(89)-9414099

สวนพรชนก

สวนพรชนก

Address :อำเภอ เชียงคาน, จังหวัด เลย, 42110,Thailand

Tel :+(66)-(84)-7892565

Hotel Relate in เลย

เลยพาวิลเลี่ยน
ภูกระดึงเกสท์เฮาท์
วี.ไอ.พี.รีสอร์ทแอนด์ฟิชชิ่งปาร์ค
รีสอร์ทปากชม 999
พูลสวัสดิ์

  พูลสวัสดิ์

 • Address : เลขที่ 251/2 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
 • Tel : 42821111
 • Province : เลย
 • Thailand
สุขสมบูรณ์

  สุขสมบูรณ์

 • Address : เลขที่ 243/3 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
 • Tel : 816159937
 • Province : เลย
 • Thailand
บ้านชมโขง

  บ้านชมโขง

 • Address : เลขที่ 192/1 ม.1 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
 • Tel : 878655502
 • Province : เลย
 • Thailand
เสนสุนทรชัยรีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน เลย
เช็คราคาโรงแรมใน เลย