• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง
Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดสงขลา

ประเภทสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สงขลา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด สงขลา

Botanical Garden for Plants in Thai Literary Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary is in Forest and Plant Conservation Research Office Chalung , Hat Yai , Songkhla Thailand

(Viewing : 295)

Maps on Location and Local Area

View Local on Maps

Edit Data

อยู่ในเขตป่าสงวนควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2530 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา โดยใช้พื้นที่โครงการไร่นาสวนผสมควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน 364 ไร่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้โอนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาต่อ ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาค เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับ สวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสวนป่าควนเขาวัง ทำให้พื้นที่ป่ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพรรณไม้้นานาชนิดที่อยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ เช่น อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี รามเกียรติ์ เป็นต้น

Photo

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

info

  Contact/Address : 074-323-306

Facility : -บ้านพัก ห้องประชุม

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 7.0223 , 100.2915

See this Location on maps

จุดน่าสนใจ
1). สวนวรรณคดีไทย รวบรวมพรรณไม้ที่กล่าวถึงในวรรณคดีไทยถึง 26 เรื่อง เช่น ขุนช้างขุนแผน ราชาธิราช สมุทรโฆษคำฉันท์ นิราศเมืองแกลง รามเกียรติ์ อิเหนา เวสสันดรชาดก เงาะป่า ลิลิตพระลอ กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ เป็นต้น มีพันธุ์ไม้มากถึง 567 ชนิด เช่น กรรณิการ์ กระโดน กฤษณา ลำพู กระวาน มณฑา ไพล โพทะเล กะบาก เปล้า ชะมวง ขมิ้น กระดังงา เป็นต้น ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ในวรรณคดีระยะทาง 2,159 เมตร มีป้ายอธิบายรายละเอียด ชื่อต้นไม้ จากวรรณคดีเรื่องใด นับเป็นเส้นทางที่ร่มรื่น เพราะต้นไม้มีขนาดใหญ่ แต่ละต้นอายุร่วม 20 ปี
2). สวนปาล์มเทิดพระเกียรติ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 571 ไร่ จัดเป็นเส้นทางเดินชมระยะทาง 936 เมตร ตกแต่งด้วยปาล์มขนาดใหญ่อย่างสวยงาม มีสนามหญ้าเป็นเนินสูงสลับกับซุ้มต้นข่อยเป็นบางช่วง ในเส้นทางยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ให้ความรื่นรมย์ในการเดินเที่ยวชม ริมสระน้ำเป็นจุดกางเต็นท์มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้างแรม สวนปาล์มสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2535 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 36 พรรษา เดิมมีพื้นที่เพียง 40 ไร่ มีปาล์มหายากหลายชนิดทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปาล์มพระยาถลางที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 เป็นปาล์มสกุลใหม่ของโลก พบในเขตป่าเขาพระแทว จ.ภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
ปาล์มเป็นพืชจำพวกหมากและหวายที่กระจายพันธุ์อยู่ในป่าเขตร้อน โดยเฉพาะป่าดงดิบชื้น ทั่วทั้งโลกมีอยู่ 2,680 ชนิด ส่วนในเมืองไทยมีประมาณ 200 ชนิด 13,572 ต้น ที่สำคัญและหายาก ได้แก่ ปาล์มพระยาถลาง หมากพระราหู เต่าร้างแดง บังสูรย์ ศรีสยาม กะเปา ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ในป่าดงดิบชื้นในเขตภาคใต้


รถเช่า สงขลา

Attraction Nearby

วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง

Khaun Khao Wang Forest Park

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง

Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ควนเขาวัง

Khon Kol Vong

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า

Ton Dad Fa Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนไม้ปัก ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนไม้ปัก

Tonemaipuk Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

KHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

ถ้ำเขานุ้ย ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ถ้ำเขานุ้ย

Tum khao nui Arboretum

ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนลาด

Tonelad Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

ถ้ำตลอด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ถ้ำตลอด

Tam Talod

ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง

Khaun Khao Wang Forest Park

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Relate Type

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง

Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่

Dong Ma Ei Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in สงขลา

โรงแรมเกาะยอ อินน์

โรงแรมเกาะยอ อินน์

Address :อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90100,Thailand

Tel :+(66)-(74)-332083

เซเว่น เดย์ รีสอร์ท

เซเว่น เดย์ รีสอร์ท

Address :6/7 ถนนลพบุรีราเมศวร์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-210896

ไรวินทร์ รีสอร์ท

ไรวินทร์ รีสอร์ท

Address :289 ถนนสาครมงคล 2, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-252617

โรงแรม โกลเด้น คราวน์ หาดใหญ่

โรงแรม โกลเด้น คราวน์ หาดใหญ่

Address :12/8 ถนนประชารักษ์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-246777

โรงแรม รอยัล คราวน์

โรงแรม รอยัล คราวน์

Address :38 ถนนไทรงาม, อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-312174

พี.เอส.รีสอร์ท

พี.เอส.รีสอร์ท

Address :679 ซอยเลียบคลองเตย, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(94)-5554867

โรงแรม หรรษา เจบี

โรงแรม หรรษา เจบี

Address :99 ถนนจุติอนุสรณ์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-234301

ต้นดา โฮมสเตย์

ต้นดา โฮมสเตย์

Address :อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90100,Thailand

Tel :+(66)-(84)-8834689

ทะเลทอง โฮมสเตย์

ทะเลทอง โฮมสเตย์

Address :อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90100,Thailand

Tel :+(66)-(86)-4911495

นายตะวันรีสอร์ท

นายตะวันรีสอร์ท

Address :อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-426161

ณัฐชาณา ฮิลล์

ณัฐชาณา ฮิลล์

Address :อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90230,Thailand

Tel :+(66)-(74)-260888

สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท

สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-440222

Hotel Relate in สงขลา

เจดีย์งาม รีสอร์ท
เกาะยอรีสอร์ท

  เกาะยอรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 30/2-3 ม.1 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7459-1788
 • Province : สงขลา
 • Thailand
แมนดาริน

  แมนดาริน

 • Address : เลขที่ 62-64 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • Tel : 0-7424-3438
 • Province : สงขลา
 • Thailand
เก็นติ้ง

  เก็นติ้ง

 • Address : เลขที่ 263 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • Tel : 0-7423-9651-4
 • Province : สงขลา
 • Thailand
ควีนส์

  ควีนส์

 • Address : เลขที่ 20 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7431-1138
 • Province : สงขลา
 • Thailand
วังน้อย

  วังน้อย

 • Address : เลขที่ 114/1 ถ.แสงจันทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • Tel : 0-7435-3441-3
 • Province : สงขลา
 • Thailand
หาดใหญ่เมอร์ลิน
ชาญโฮเต็ล

  ชาญโฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 469 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7432-2347
 • Province : สงขลา
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน สงขลา
เช็คราคาโรงแรมใน สงขลา