• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง
Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดสงขลา

ประเภทสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สงขลา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด สงขลา

Botanical Garden for Plants in Thai Literary Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary is in Forest and Plant Conservation Research Office Chalung , Hat Yai , Songkhla Thailand

(Viewing : 1144)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

อยู่ในเขตป่าสงวนควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2530 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา โดยใช้พื้นที่โครงการไร่นาสวนผสมควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน 364 ไร่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้โอนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาต่อ ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาค เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับ สวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสวนป่าควนเขาวัง ทำให้พื้นที่ป่ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพรรณไม้้นานาชนิดที่อยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ เช่น อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี รามเกียรติ์ เป็นต้น

Photo

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวังKuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

info

  Contact/Address : 074-323-306

Facility : -บ้านพัก ห้องประชุม

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 7.0223 , 100.2915

See this Location on maps

จุดน่าสนใจ
1). สวนวรรณคดีไทย รวบรวมพรรณไม้ที่กล่าวถึงในวรรณคดีไทยถึง 26 เรื่อง เช่น ขุนช้างขุนแผน ราชาธิราช สมุทรโฆษคำฉันท์ นิราศเมืองแกลง รามเกียรติ์ อิเหนา เวสสันดรชาดก เงาะป่า ลิลิตพระลอ กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ เป็นต้น มีพันธุ์ไม้มากถึง 567 ชนิด เช่น กรรณิการ์ กระโดน กฤษณา ลำพู กระวาน มณฑา ไพล โพทะเล กะบาก เปล้า ชะมวง ขมิ้น กระดังงา เป็นต้น ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ในวรรณคดีระยะทาง 2,159 เมตร มีป้ายอธิบายรายละเอียด ชื่อต้นไม้ จากวรรณคดีเรื่องใด นับเป็นเส้นทางที่ร่มรื่น เพราะต้นไม้มีขนาดใหญ่ แต่ละต้นอายุร่วม 20 ปี
2). สวนปาล์มเทิดพระเกียรติ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 571 ไร่ จัดเป็นเส้นทางเดินชมระยะทาง 936 เมตร ตกแต่งด้วยปาล์มขนาดใหญ่อย่างสวยงาม มีสนามหญ้าเป็นเนินสูงสลับกับซุ้มต้นข่อยเป็นบางช่วง ในเส้นทางยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ให้ความรื่นรมย์ในการเดินเที่ยวชม ริมสระน้ำเป็นจุดกางเต็นท์มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้างแรม สวนปาล์มสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2535 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 36 พรรษา เดิมมีพื้นที่เพียง 40 ไร่ มีปาล์มหายากหลายชนิดทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปาล์มพระยาถลางที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 เป็นปาล์มสกุลใหม่ของโลก พบในเขตป่าเขาพระแทว จ.ภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
ปาล์มเป็นพืชจำพวกหมากและหวายที่กระจายพันธุ์อยู่ในป่าเขตร้อน โดยเฉพาะป่าดงดิบชื้น ทั่วทั้งโลกมีอยู่ 2,680 ชนิด ส่วนในเมืองไทยมีประมาณ 200 ชนิด 13,572 ต้น ที่สำคัญและหายาก ได้แก่ ปาล์มพระยาถลาง หมากพระราหู เต่าร้างแดง บังสูรย์ ศรีสยาม กะเปา ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ในป่าดงดิบชื้นในเขตภาคใต้


รถเช่า สงขลา

Attraction Nearby

ควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ควนเขาวัง

Khon Kol Vong

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง

Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง

Khaun Khao Wang Forest Park

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

KHAO NAM KHANG NATIONAL PARK

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วนอุทยานควนเขาวัง

Khaun Khao Wang Forest Park

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ถ้ำเขานุ้ย ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ถ้ำเขานุ้ย

Tum khao nui Arboretum

ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนดาดฟ้า

Ton Dad Fa Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนไม้ปัก ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนไม้ปัก

Tonemaipuk Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนสูง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกโตนสูง

Tonesung Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกวังหลวงพรหม ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

น้ำตกวังหลวงพรหม

Wangloungphrom Waterfall

ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

Relate Type

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่

Dong Ma Ei Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง

Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

Hotels and Accommodation in สงขลา

บ้านร่มไม้รีสอร์ท

บ้านร่มไม้รีสอร์ท

Address :16/61 ซอยคลองเตย 10, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

จันทร์พันดาว รีสอร์ท

จันทร์พันดาว รีสอร์ท

Address :อ.จะนะ, จังหวัด สงขลา, 90130,Thailand

โรงแรมแหลมทอง

โรงแรมแหลมทอง

Address :44 ถนนธรรมนูญวิถี, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-352304

พี เจ รีสอร์ท

พี เจ รีสอร์ท

Address :8 ซอยไทรบุรี 31, อ.เมืองสงขลา, จังหวัด สงขลา, 90000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-440222

โรงแรมหาดใหญ่ รามา

โรงแรมหาดใหญ่ รามา

Address :227 ซอยนิพัทธ์อุทิศ 2, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-230222

ณัฐชาณา ฮิลล์

ณัฐชาณา ฮิลล์

Address :อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90230,Thailand

Tel :+(66)-(74)-260888

โรงแรมไอ.พี.ดี

โรงแรมไอ.พี.ดี

Address :อ.สะเดา, จังหวัด สงขลา, 90320,Thailand

Tel :+(66)-(74)-301586

คิงส์คาซ่า โฮเต็ล

คิงส์คาซ่า โฮเต็ล

Address :134/23 ถนนเพชรเกษม, อ.สะเดา, จังหวัด สงขลา, 90320,Thailand

โรงแรมสะเดาพลาซ่า

โรงแรมสะเดาพลาซ่า

Address :ซอยร่วมจิต, อ.สะเดา, จังหวัด สงขลา, 90120,Thailand

Tel :+(66)-(74)-412373

มาย กรีน เฮาส์ โฮเต็ล

มาย กรีน เฮาส์ โฮเต็ล

Address :อ.สะเดา, จังหวัด สงขลา, 90320,Thailand

นพรัตย์ รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์

นพรัตย์ รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์

Address :ซอย ประชาร่วมใจ, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

พิงค์ โฮเต็ล

พิงค์ โฮเต็ล

Address :24/12 ถนนแสงจันทร์, อ.หาดใหญ่, จังหวัด สงขลา, 90110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-230963

Hotel Relate in สงขลา

เจดีย์งาม รีสอร์ท
นารายณ์

  นารายณ์

 • Address : เลขที่ 14 ถ.ชายเขา ซ.4 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7431-1078
 • Province : สงขลา
 • Thailand
บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ที.ซี.แกรนด์ โฮเทล

  ที.ซี.แกรนด์ โฮเทล

 • Address : เลขที่ 1 ถ.ไทรบุรี ซ.39 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • Tel : 0-7432-4021
 • Province : สงขลา
 • Thailand
วีแอล หาดใหญ่

  วีแอล หาดใหญ่

 • Address : เลขที่ 1-3-5-7 ถ.นิพธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • Tel : 0-7435-2201-9
 • Province : สงขลา
 • Thailand
หาดใหญ่เมอร์ลิน
อ่าวทรายรีสอร์ท
จอมใจ รีสอร์ท

  จอมใจ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 243 หมู่ที่ 4 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • Tel : 0-7438-8955
 • Province : สงขลา
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน สงขลา
เช็คราคาโรงแรมใน สงขลา