• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกแก่งโสภา
Kaeng Sopa Waterfall

น้ำตกแก่งโสภาKaeng Sopa Waterfall

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พิษณุโลก

terrestrial Kaeng Sopa Waterfall is in Thung Salaeng Luang National Park Wang Nok Aen , Wang Thong , Phitsanulok Thailand

(Viewing : 117)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ลดหลั่นกันประมาณ 3 ชั้น และไหลผ่านไปตามแก่งหินอีกหลายแก่ง ได้รับฉายาว่า “ไนแองการาเมืองไทย” ในช่วงฤดูหนาว-ฤดูร้อน สายน้ำจะลดระดับความรุนแรงลง ทำให้มองเห็นน้ำตกแห่งนี้ ได้ครบทั้ง 3 ชั้น และไม่มีอันตราย เหมาะกับการไปเที่ยว

Photo

น้ำตกแก่งโสภาKaeng Sopa Waterfall

 

น้ำตกแก่งโสภาKaeng Sopa Waterfall

 

น้ำตกแก่งโสภาKaeng Sopa Waterfall

 

น้ำตกแก่งโสภาKaeng Sopa Waterfall

 

น้ำตกแก่งโสภาKaeng Sopa Waterfall

 

info

  Contact/Address : โทร. 055 268 019 e-mail : thung_s_l@hotmail.com, punyanut_muengdang@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #


credit : www.dnp.go.th, www.phitsanulokhotnews.com

รถเช่า พิษณุโลก

Attraction Nearby

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

Kaeng Sopa Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง

Thung Salaeng Luang

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง

Tham Pra Wang Daeng

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง

Red Roses Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน

Thung Non Son

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว

Tham Duan - Tham Dao

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

Kaeng Sopa Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร

Political And Military School

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร

Rom Klao - Pradorn Waterfall

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง

Red Roses Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น

Pu Ten Rapid

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

Relate Type

น้ำตกสร้อยสวรรค์ (ห้วยสะหนม) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกสร้อยสวรรค์ (ห้วยสะหนม)

Soi Sawan Waterfall (Soi Sa Nhom)

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วนอุทยานห้วยทรายมาน ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วนอุทยานห้วยทรายมาน

HUAI SAIMAN FOREST PARK

ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

น้ำตกผาเขียว ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกผาเขียว

Phakhiaw Waterfall

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเกาฟู ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกเกาฟู

Kao Fu Waterfall

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกมะกอก ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก

Namtok Magog

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า

Pha Lad And Tad Fa Waterfall

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแจ้ซ้อน

Jae Son Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Hotels and Accommodation in พิษณุโลก

โรงแรมศาลาไทย

โรงแรมศาลาไทย

Address :999/1 ถนนพระองค์ขาว, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-220197

โรงแรมปุณยา การ์เด้น

โรงแรมปุณยา การ์เด้น

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมชัยพฤกษ์

โรงแรมชัยพฤกษ์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-224397

โรงแรมไพลิน

โรงแรมไพลิน

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-252413

โรงแรม เลอ กร็องด์

โรงแรม เลอ กร็องด์

Address :79/1 ถนนเอกาทศรถ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-335227

โรงแรมน่านเจ้า

โรงแรมน่านเจ้า

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-244704

บ้านคลองรีเจ้นท์

บ้านคลองรีเจ้นท์

Address :10/8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-259040

รีสอร์ทท่าทอง

รีสอร์ทท่าทอง

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-984118

คุณาการ์เด้น รีสอร์ท

คุณาการ์เด้น รีสอร์ท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(98)-7852240

โรงแรมอุณหจักร

โรงแรมอุณหจักร

Address :227/162 ถนนพญาลิไท, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

เดอะเซนส์ บูติค โฮเทล

เดอะเซนส์ บูติค โฮเทล

Address :88/8 ซอยโนรี, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-335233

ไกรแสงเฮาส์

ไกรแสงเฮาส์

Address :ถนนพิชัยสงคราม ซอย 2, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(89)-7023119

Hotel Relate in พิษณุโลก

รัตนาวิว 2

  รัตนาวิว 2

 • Address : เลขที่ 999/96 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5522-1999
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
โนเวลล่า

  โนเวลล่า

 • Address : เลขที่ 117/68 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
 • Tel : 0-5530-1086
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
แฮปปี้อินน์

  แฮปปี้อินน์

 • Address : เลขที่ 360 ม.11 ถ.บายพาส ต.หัวรอ อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5523-2339
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
ท่าทอง รีสอร์ท

  ท่าทอง รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 191 ม.1 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5530-5001
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
บ้านคลองรีเจ้นท์
สตาร์อินน์

  สตาร์อินน์

 • Address : เลขที่ 1302 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5598-3110
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
อู่ทอง

  อู่ทอง

 • Address : เลขที่ 80/13 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-2180
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เพชรไพลิน

  เพชรไพลิน

 • Address : เลขที่ 4/8 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-8844
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก
เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก