• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

แก่งวังน้ำเย็น
Kaeng Wang Nam Yen

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภททางบก แก่ง อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พิษณุโลก

terrestrial Kaeng Wang Nam Yen is in Thung Salaeng Luang National Park Wang Nok Aen , Wang Thong , Phitsanulok Thailand

(Viewing : 2397)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

แก่งวังน้ำเย็นเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กว้าง 40-50 เมตร ยาวหลายร้อยเมตร ประกอบด้วยแก่งหินขนาดใหญ่หลายแก่ง โดยในระหว่างแก่งแต่ละแก่งเป็นวังน้ำลึกขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ มีโอกาส พบนกมากมายหลายชนิด เช่น นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกโกโรโกโส ฯลฯ บริเวณแก่งวังน้ำเย็นยังมีผีเสื้อให้ชม เช่น ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อหนอนคืบสไบแดง เป็นต้น

Photo

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

info

  Contact/Address : โทร. 055 268 019 e-mail : thung_s_l@hotmail.com, punyanut_muengdang@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า พิษณุโลก

Attraction Nearby

ทุ่งแสลงหลวง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง

Thung Salaeng Luang

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง

Red Roses Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

Kaeng Sopa Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Sakunothayan Botanical Garden

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง

Tham Pra Wang Daeng

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว

Tham Duan - Tham Dao

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน

Thung Non Son

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน

Thung Non Son

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตก 9 ชั้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตก 9 ชั้น

-

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ลานหินปุ่ม ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลานหินปุ่ม

Lan Hin Pum

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผาชูธง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผาชูธง

Pha Chu Thong

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ทุ่งนางพญา ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ทุ่งนางพญา

Thung Nang Phaya

ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

แก่งเสือ 	 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งเสือ

Kaeng Sue

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ภูแดงร้อน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ภูแดงร้อน

Phu Dag Ron Waterfull

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Relate Type

แก่งปู่เต้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น

Pu Ten Rapid

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งมโนราห์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งมโนราห์

Kaeng Manora

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งหินฮอมน้ำตก ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งหินฮอมน้ำตก

Kanghinhon Waterfall

ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งหลวง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

แก่งหลวง

Kang Loung

ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

 แก่งหินเพิง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

แก่งหินเพิง

Kaeng Hin Poeng

ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

แก่งตะนะ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งตะนะ

Kaengtana

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Hotels and Accommodation in พิษณุโลก

จำปา รีสอร์ท

จำปา รีสอร์ท

Address :82 ซอยอัยโยธิน, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-336337

โรงแรมชัยพฤกษ์

โรงแรมชัยพฤกษ์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-224397

โรงแรมกาญจนา

โรงแรมกาญจนา

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรม เลอ กร็องด์

โรงแรม เลอ กร็องด์

Address :79/1 ถนนเอกาทศรถ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-335227

จัสมิน รีสอร์ท

จัสมิน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-216443

ไกรแสงเฮาส์

ไกรแสงเฮาส์

Address :ถนนพิชัยสงคราม ซอย 2, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(89)-7023119

โรงแรม โกลเด้นท์ เพลส

โรงแรม โกลเด้นท์ เพลส

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมบวนเฮง 3

โรงแรมบวนเฮง 3

Address :ถนนบรมไตรโลกนารถ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

เอซิสส์ บูทิค โฮเทล

เอซิสส์ บูทิค โฮเทล

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-215522

รับลมเพลสแอนด์รีสอร์ท

รับลมเพลสแอนด์รีสอร์ท

Address :ถนนเลี่ยงเมือง, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

ดราก้อนริเวอร์อเวนิว

ดราก้อนริเวอร์อเวนิว

Address :27/54 ถนนพญาเสือ ซอย 1, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-242242

ทามัน สปา รีสอร์ท

ทามัน สปา รีสอร์ท

Address :99/99 ถนนเลี่ยงเมือง, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Hotel Relate in พิษณุโลก

มะขามสูงแลนด์ แอนด์ ปาร์ควิว
จัสมินรีสอร์ท

  จัสมินรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 7/105 ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5521-6443
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
วิจิตรารีสอร์ท

  วิจิตรารีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 149 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-9755
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
บ้านพามดาว

  บ้านพามดาว

 • Address : เลขที่ 29/254 ซอย 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-7877
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
น่านเจ้า

  น่านเจ้า

 • Address : เลขที่ 242 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-4702-5
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
สุขกิจ

  สุขกิจ

 • Address : เลขที่ 21/2 ถ.พุทธบูชา ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-8876
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก
เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก