• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

แก่งวังน้ำเย็น
Kaeng Wang Nam Yen

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภททางบก แก่ง อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พิษณุโลก

terrestrial Kaeng Wang Nam Yen is in Thung Salaeng Luang National Park Wang Nok Aen , Wang Thong , Phitsanulok Thailand

(Viewing : 590)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

แก่งวังน้ำเย็นเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กว้าง 40-50 เมตร ยาวหลายร้อยเมตร ประกอบด้วยแก่งหินขนาดใหญ่หลายแก่ง โดยในระหว่างแก่งแต่ละแก่งเป็นวังน้ำลึกขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ มีโอกาส พบนกมากมายหลายชนิด เช่น นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกโกโรโกโส ฯลฯ บริเวณแก่งวังน้ำเย็นยังมีผีเสื้อให้ชม เช่น ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อหนอนคืบสไบแดง เป็นต้น

Photo

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

info

  Contact/Address : โทร. 055 268 019 e-mail : thung_s_l@hotmail.com, punyanut_muengdang@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า พิษณุโลก

Attraction Nearby

ทุ่งแสลงหลวง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง

Thung Salaeng Luang

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Sakunothayan Botanical Garden

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว

Tham Duan - Tham Dao

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน

Thung Non Son

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง

Red Roses Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง

Tham Pra Wang Daeng

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

Kaeng Sopa Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผาชูธง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผาชูธง

Pha Chu Thong

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลานหินแตก ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลานหินแตก

Lan HinTaeg

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกนาจาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกนาจาน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แก่งเสือ 	 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งเสือ

Kaeng Sue

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ลานหินปุ่ม ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลานหินปุ่ม

Lan Hin Pum

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก

TABBANG

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตก 5 ชั้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตก 5 ชั้น

-

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Relate Type

แก่งหินฮอมน้ำตก ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งหินฮอมน้ำตก

Kanghinhon Waterfall

ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งมนน้อย ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งมนน้อย

Kangmonnai

ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งหลวง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

แก่งหลวง

Kang Loung

ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

แก่งผาคอยนาง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง

Kaeng Pha Khoi Nang

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ล่องแพแม่น้ำเงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ล่องแพแม่น้ำเงา

-

ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แก่งปู่เต้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น

Pu Ten Rapid

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Hotels and Accommodation in พิษณุโลก

โรงแรมโมราช

โรงแรมโมราช

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-218333

โรงแรมไพลิน

โรงแรมไพลิน

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-252413

โรงแรมช้างเผือก

โรงแรมช้างเผือก

Address :63/28 ซอยธรรมบูชา, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-304839

แอลวี โฮเทล

แอลวี โฮเทล

Address :ซอยโพยมรัตน์, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-220855

อรุโณทัย เกสเฮ้าส์

อรุโณทัย เกสเฮ้าส์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมน่านเจ้า

โรงแรมน่านเจ้า

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-244704

สตาร์ อินน์

สตาร์ อินน์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมอุณหจักร

โรงแรมอุณหจักร

Address :227/162 ถนนพญาลิไท, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรม เอเชีย

โรงแรม เอเชีย

Address :176/1 ถนนเอกาทศรถ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-258378

โรงแรม โกลเด้น แกรนด์

โรงแรม โกลเด้น แกรนด์

Address :66 ซอยธรรมบูชา, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(86)-2098811

โรงแรม ปริ๊นเซส กรีน

โรงแรม ปริ๊นเซส กรีน

Address :8 ถนนพระองค์ดำ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-304988

โรงแรมนวินดา

โรงแรมนวินดา

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-282666

Hotel Relate in พิษณุโลก

เทพนคร

  เทพนคร

 • Address : เลขที่ 43/1 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-9040
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
วังแก้ว

  วังแก้ว

 • Address : เลขที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-5581
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
อโณทัย

  อโณทัย

 • Address : เลขที่ 15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5530-5001-2
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
น่านเจ้า

  น่านเจ้า

 • Address : เลขที่ 242 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-4702-5
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
รุ่งวาสนาโฮเต็ล
ท่าทอง รีสอร์ท

  ท่าทอง รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 191 ม.1 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5530-5001
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เกรสเฮาส์

  เกรสเฮาส์

 • Address : เลขที่ 99/10 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-9970
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เพชรไพลิน

  เพชรไพลิน

 • Address : เลขที่ 4/8 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-8844
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก
เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก