• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

แก่งวังน้ำเย็น
Kaeng Wang Nam Yen

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภททางบก แก่ง อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พิษณุโลก

terrestrial Kaeng Wang Nam Yen is in Thung Salaeng Luang National Park Wang Nok Aen , Wang Thong , Phitsanulok Thailand

(Viewing : 537)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

แก่งวังน้ำเย็นเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กว้าง 40-50 เมตร ยาวหลายร้อยเมตร ประกอบด้วยแก่งหินขนาดใหญ่หลายแก่ง โดยในระหว่างแก่งแต่ละแก่งเป็นวังน้ำลึกขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ มีโอกาส พบนกมากมายหลายชนิด เช่น นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกโกโรโกโส ฯลฯ บริเวณแก่งวังน้ำเย็นยังมีผีเสื้อให้ชม เช่น ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อหนอนคืบสไบแดง เป็นต้น

Photo

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

แก่งวังน้ำเย็นKaeng Wang Nam Yen

 

info

  Contact/Address : โทร. 055 268 019 e-mail : thung_s_l@hotmail.com, punyanut_muengdang@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า พิษณุโลก

Attraction Nearby

น้ำตกกุหลาบแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง

Red Roses Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว

Tham Duan - Tham Dao

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง

Thung Salaeng Luang

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Sakunothayan Botanical Garden

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง

Tham Pra Wang Daeng

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน

Thung Non Son

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ผาชูธง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผาชูธง

Pha Chu Thong

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สำนักอำนาจรัฐ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สำนักอำนาจรัฐ

Head Quarter

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ผากระดานเลข ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผากระดานเลข

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกสันตะเคียน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตกสันตะเคียน

San Ta Kian Waterfall

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

น้ำตกหมันแดง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกหมันแดง

Mhan Daeng Waterfall

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น

Pu Ten Rapid

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จุดชมวิวทับเบิก

TABBANG

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร

Political And Military School

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

Relate Type

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งมนน้อย ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งมนน้อย

Kangmonnai

ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ล่องแพแม่น้ำเงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ล่องแพแม่น้ำเงา

-

ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แก่งมโนราห์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งมโนราห์

Kaeng Manora

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งตะนะ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งตะนะ

Kaengtana

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งปู่เต้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น

Pu Ten Rapid

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 แก่งหินเพิง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

แก่งหินเพิง

Kaeng Hin Poeng

ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

แก่งหินฮอมน้ำตก ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

แก่งหินฮอมน้ำตก

Kanghinhon Waterfall

ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

Hotels and Accommodation in พิษณุโลก

โรงแรมเทพนคร

โรงแรมเทพนคร

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-251897

โรงแรมฮอปอินท์

โรงแรมฮอปอินท์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมพิษณุโลกธานี

โรงแรมพิษณุโลกธานี

Address :39 ถนนสนามบินพิษณุโลก, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-211068

โรงแรมไทยศิวารัตน์

โรงแรมไทยศิวารัตน์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

โรงแรมอู่ทอง

โรงแรมอู่ทอง

Address :80/13 ถนนพระองค์ดำ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-210425

ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล

ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล

Address :227/162 ถนนบรมไตรโลกนารถ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-244999

โรงแรมสมัยนิยม

โรงแรมสมัยนิยม

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-247527

จันผา บ้าน แอนด์ รีสอร์ท

จันผา บ้าน แอนด์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(83)-6252473

โรงแรมริมน่าน

โรงแรมริมน่าน

Address :5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-280024

เฟื่องฟ้า การ์เด้น รีสอร์ท

เฟื่องฟ้า การ์เด้น รีสอร์ท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(38)-674455

โรงแรม โกลเด้น แกรนด์

โรงแรม โกลเด้น แกรนด์

Address :66 ซอยธรรมบูชา, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(86)-2098811

รัตน์ญาอินน์

รัตน์ญาอินน์

Address :ถนน มิตรภาพ, อ.วังทอง, จังหวัด พิษณุโลก, 65130,Thailand

Hotel Relate in พิษณุโลก

ท่าทอง รีสอร์ท

  ท่าทอง รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 191 ม.1 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5530-5001
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เมริเดียน

  เมริเดียน

 • Address : เลขที่ 30/2 ม.7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5521-6771-2
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
ซำทาม

  ซำทาม

 • Address : เลขที่ 75 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.สมอแข อ.เมืองฯ
 • Tel : 08-9684-2989
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
พิษณุโลก

  พิษณุโลก

 • Address : เลขที่ 90 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5524-7555
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
วัฒนชัย

  วัฒนชัย

 • Address : เลขที่ 107 ม. ถ.พิษณุโลก-บางระกำ ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ
 • Tel : 08-1962-6882
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
รัตนาวิว

  รัตนาวิว

 • Address : เลขที่ 847 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5522-1999
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
รัตนาปาร์ค

  รัตนาปาร์ค

 • Address : เลขที่ 999/59 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 0-5537-8234
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เลอกรองด์

  เลอกรองด์

 • Address : เลขที่ 79/1 ม.7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5533-5227-8
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก
เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก