• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน
Mae Ab Nai Karen Village

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Mae Ab Nai Karen Village is in Doi Inthanon National Park Ban Luang , Chom Thong , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 549)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านแม่แอบใน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ การเที่ยวชมหมู่บ้านนั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมการดำนินชีวิตที่เรียบง่าย เช่น การทอผ้า การตำข้าว การขับกล่อมบทกลอน “ทา” “ซอ” การเล่นเตหน่า รำดาบ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การเลี้ยงผีฝาย ผีนา เป็นต้น

Photo

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  Mae Ab Nai Karen Village

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. -

# #


credit : www.facebook.com/naveepa/

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย

Khun Ya Noi Monk Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวังควาย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวังควาย

Wang Kuai Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง

Mae Klang Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร

Sirithan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ยะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ยะ

Mae Ya Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

Kew Mae Pan Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร

Sirithan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกป่าพลู ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกป่าพลู

Pa Plu Waterfall

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวทิวทัศน์ป่าสะเมิง-แม่แจ่ม

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์

Summit Of Doi Inthanon

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ปาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ปาน

Mae Pan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Relate Type

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ถ้ำเรขาคณิต ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ถ้ำเรขาคณิต

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

รอยจารึกอักษรขอมโบราณ ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

รอยจารึกอักษรขอมโบราณ

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สะพานพระอร่าม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

สะพานพระอร่าม

Pra-a-ram Bridge

ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา) ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา)

Prasrinakarin yard (Buddha Image)

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

Royal Initiative Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก

Ban Huay Historical Painting

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดารา เทวี เชียงใหม่

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดารา เทวี เชียงใหม่

Address :ซอยบวกครกหลวง, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

บ้านม่อนฝ้าย

บ้านม่อนฝ้าย

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4323339

โรงแรมช้าง

โรงแรมช้าง

Address :29/33 ถนนโชตนา, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9968794

โรงแรมดี.เจ.

โรงแรมดี.เจ.

Address :อ.ฝาง, จังหวัด เชียงใหม่, 50110,Thailand

จักรวาลบ้านดิน โฮมสเตย์

จักรวาลบ้านดิน โฮมสเตย์

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9121222

สลีปเกสต์เฮาส์

สลีปเกสต์เฮาส์

Address :26/1 ซอยมูลเมือง 7, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(94)-2645926

สุกันทรา คาสเคด รีสอร์ท แอนด์ สปา

สุกันทรา คาสเคด รีสอร์ท แอนด์ สปา

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-8811444

เฮอริเทจ เฮ้าส์ เชียงใหม่

เฮอริเทจ เฮ้าส์ เชียงใหม่

Address :ซอยศรีภูมิ 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

ปันนา เฮอรอเทจ บูติค โฮเทล

ปันนา เฮอรอเทจ บูติค โฮเทล

Address :ถนนราชมรรคา, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(82)-0309724

ทรีสเปซ เชียงใหม่ รีสอร์ท

ทรีสเปซ เชียงใหม่ รีสอร์ท

Address :87/8 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน, อ.สารภี, จังหวัด เชียงใหม่, 50140,Thailand

Tel :+(66)-(53)-325373

สโลว์เฮ้าส์ เกสต์เฮ้าส์

สโลว์เฮ้าส์ เกสต์เฮ้าส์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(94)-2645926

เบดตินี เกสต์เฮาส์

เบดตินี เกสต์เฮาส์

Address :124 ถนนเจริญราษฎร์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Hotel Relate in เชียงใหม่

รอยัล ออร์คิด ปาร์ค

  รอยัล ออร์คิด ปาร์ค

 • Address : เลขที่ 1 ถนนวงแหวน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53122422
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สตาร์เชียงใหม่

  สตาร์เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 36 ซอย 4 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53270360
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ดวงตะวัน

  ดวงตะวัน

 • Address : เลขที่ 132 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-908000-2
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บ้านสบาย

  บ้านสบาย

 • Address : เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 0-5345-3453
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
หอมไก๋

  หอมไก๋

 • Address : เลขที่ 6/3 ถนนเทวฤทธิ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-232997
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
โฮมเพลสเกสท์เฮ้าส์

  โฮมเพลสเกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 9 ซอย 6 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53276468
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
น้ำหวาน เกสท์เฮ้าส์

  น้ำหวาน เกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 364/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53459403
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บุปผาชาติ

  บุปผาชาติ

 • Address : เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่