• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ผาแง่มน้อย

ผาแง่มน้อย

ผาแง่มน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ธรณีสัณฐาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial is in Doi Inthanon National Park Ban Luang , Chom Thong , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 207)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

"แง่ม" เป็นภาษาประจำถิ่นของภาคเหนือ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "ง่าม" ในภาษาไทย เป็นคำนามใช้เรียกลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น 2 หรือ 3 ผาแง่มน้อยเป็นหิน 2 แท่ง ตั้งอยู่คู่กันริมเส้นทางเดินชมธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หินที่ประกอบขึ้นเป็นผาแง่มน้อยได้แก่หินแกรนิตเนื้อปานกลาง ยุคไทรแอสซิก มีอายุประมาณ 200 ล้านปีมาแล้ว หินแกรนิตในบริเวณนี้เกิดจากหินหลอมเหลวที่ดันตัวตัดผ่านหินไนส์ ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 530 ล้านปี

ผาแง่มน้อยเป็นหินแกรนิตเช่นเดียวกับหินที่อยู่ข้างเคียง แต่เนื้อหินของผาแง่มน้อยมีปริมาณแร่ควอตซ์มากกว่าหินที่อยู่ข้างเคียงและหินข้างเคียงก็มีปริมาณแร่เฟลด์สปาร์ที่มากกว่าหินส่วนที่เป็นหน้าผา ผาแง่มน้อยจึงเป็นผลลัพธ์ของความต่างของอัตราเร็วในการผุพัง โดยส่วนที่เป็นผาแง่มน้อยมีความทนทานต่อการผุพังมากกว่าหินที่อยู่ข้างเคียง นอกจากนี้อาจเกี่ยวข้องกับความถี่ของรอยแตกที่หินข้างเคียงมีมากกว่าหินส่วนที่เป็นผาแง่มนี้ด้วย

Photo

ผาแง่มน้อย

 

ผาแง่มน้อย

 

ผาแง่มน้อย

 

ผาแง่มน้อย

 

info

  Contact/Address : โทรศัพท์ : 053-286729 , โทรสาร : 053-286727 อีเมลล์ :inthanon98dnp@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. -

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

น้ำตกแม่กลาง  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง

Mae Klang Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพันธุ์ชุลี ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพันธุ์ชุลี

Pan Chu Lee Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร

Sirithan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

Ang Ka Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร

Wachirathan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายเหลือง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายเหลือง

Hua Sai Loung Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

Pha Dok Siaw Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร

Sirithan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย

Khun Ya Noi Monk Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

Montha Than Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง

Buatong Cave

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวดอยกิ่วลม

Doi Kio Lom Viewpoint

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

Kew Mae Pan Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด

Mae Had Waterfall

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Relate Type

สุสานหอย 130 ล้านปี ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สุสานหอย 130 ล้านปี

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สวนหินสระสวรรค์ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

สวนหินสระสวรรค์

SRA SWAN ROCK GARDEN

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

กลุ่มหินเทิบ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

กลุ่มหินเทิบ

Hin Thoep Group

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

หินโยกมหัศจรรย์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หินโยกมหัศจรรย์

Miracle Rock

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สวนหินปะการัง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนหินปะการัง

Suan Hin Pakalak

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาช่อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ผาช่อ

PhaChau

ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ลานหินลำน้ำภาค ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ลานหินลำน้ำภาค

-

ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ภูกระบอ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ

Phu Kra Bo

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

แสงทวี

แสงทวี

Address :ซอยช่างเคี่ยน, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

บ้านพักธรรมพิทักษ์

บ้านพักธรรมพิทักษ์

Address :163 ซอยทุ่งโฮเต็ล 6, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-300049

นอร์นนิมมาน

นอร์นนิมมาน

Address :4 ซอยนิมมานเหมินท์ 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(93)-1395990

ฟ่อนคำ วิลเลจ

ฟ่อนคำ วิลเลจ

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

Tel :+(66)-(85)-0370333

กรินทร์ทิพย์ วิลเลจ

กรินทร์ทิพย์ วิลเลจ

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-874302

เซนรูมส์ วัดเกตุ

เซนรูมส์ วัดเกตุ

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

ภาคินัยเกสท์เฮ้าส์

ภาคินัยเกสท์เฮ้าส์

Address :173 ซอยราชภาคินัย, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-287521

โรงแรม ฟูราม่าเชียงใหม่

โรงแรม ฟูราม่าเชียงใหม่

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-415222

ฮาร์โมนี่

ฮาร์โมนี่

Address :246/16 ซอยทุ่งโฮเต็ล 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(81)-8818803

ฮักเกลอ เฮ้าส์แอนด์โฮสเทล

ฮักเกลอ เฮ้าส์แอนด์โฮสเทล

Address :8 ซอยระแกง 3, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

Tel :+(66)-(81)-2397829

อิ่นคำ

อิ่นคำ

Address :ซอยทุ่งโฮเต็ล 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-242644

Hotel Relate in เชียงใหม่

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
มณีนาราคร

  มณีนาราคร

 • Address : เลขที่ 99 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53999555
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
คชสีห์ ธานี เชียงใหม่

  คชสีห์ ธานี เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 54/3 ถนนราชภาคินัย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053280861-2
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เทนเชียงใหม่

  เทนเชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 239/9 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053872260-2
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แชงกรี-ลา เชียงใหม่

  แชงกรี-ลา เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 89/8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53253888
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะเบสท์

  เดอะเบสท์

 • Address : เลขที่ 77 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-214564-7
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แคนทารี ฮิลส์ 2

  แคนทารี ฮิลส์ 2

 • Address : เลขที่ 44/2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
มิดทาวน์เฮ้าส์

  มิดทาวน์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 7 ซอย 4 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53273191
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่