• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้
Her Majesty the Queen

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้Her Majesty the Queen

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดนราธิวาส

ประเภทสวนรวมพรรณไม้ป่า - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นราธิวาส

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด นราธิวาส

Garden for Wild Plant Collections Her Majesty the Queen is in Forest and Plant Conservation Research Office Su-Ngai Padi , Su-ngai Padi , Narathiwat Thailand

(Viewing : 35)

Maps on Location and Local Area

View Local on Maps

Edit Data

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้) จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นโดยกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ให้มีการจัดสร้างสวนรวมพรรณไม้ป่าประจำภาคใต้บนพื้นที่ 100 ไร่ โดยขอใช้ที่ดินบริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ โคกไร่ใหญ่ (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 2) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พรรณไม้
นานาชนิดให้ได้มากที่สุด

พื้นที่เป็นที่ราบทุ่งหญ้าและป่าพรุ มีเนื้อที่รวม 100 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ราบ จำนวน 60 ไร่ และเป็นป่าพรุ จำนวน 40 ไร่ สภาพเดิมเป็นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ สำหรับพื้นที่พรุ เป็นป่าพรุสมบูรณ์ และป่าพรุเสื่อมโทรม บริเวณที่เสื่อมโทรมจึงได้ทำการปรับปรุงสภาพ โดยการขุดสระเก็บกักน้ำ และปลูกเสริมพรรณไม้ป่าพรุเพิ่มเติม

Photo

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้Her Majesty the Queen

 

info

  Contact/Address : 081-698-0562

Facility : เส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ ป้ายสื่อความหมาย, เรือนแสดงพรรณไม้สำคัญ, ศาลานิทรรศการ, ลานกิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์และห้องน้ำ ขนาด 8 ห้อง

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 6.1218 , 101.925

See this Location on maps

พรรณไม้ดั้งเดิมเป็นพรรณไม้ในป่าดิบชื้น ได้แก่ มะหาด เนียง แซะ ตีนเป็ด หว้า ไทร ทัง กาหลอ ใบสีทอง เต่าร้างยักษ์ หม้อกัง หมากแดง กล้วยไม้เพชรหึง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ป่าที่ได้ทำการรวบรวมจากท้องที่ต่าง ๆ นำมาปลูกไว้เป็นหมวดหมู่ และตามหลักอนุกรมวิธานพืชอีก 10 แปลง ได้แก่ แปลงเฟิร์น แปลงไผ่ แปลงไม้วงศ์ยาง แปลงไม้ทนแล้ง และไม้อวบน้ำ แปลงไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด แปลงกล้วยไม้ แปลงปาล์ม แปลงไม้วงศ์ขิง แปลงหวาย แปลงไม้ป่ากินได้ รวมทั้งสิ้นกว่า 600 ชนิด

credit : pattani.dnp.go.th/base/ap_60nara.html

รถเช่า นราธิวาส

Attraction Nearby

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้

Her Majesty the Queen

ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

น้ำตกริมผา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกริมผา

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกกายาบองอ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกกายาบองอ

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกปาโจ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

น้ำตกปาโจ

Waterfall Pa Joe

ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

Southern Boundary Botanical Garden

ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกซีโป ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกซีโป

Namtok Sipo

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกธาราสวรรค์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกธาราสวรรค์

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว

Aomanao Beach

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว

Ao Manao - Khao Tanyong

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Relate Type

Hotels and Accommodation in นราธิวาส

Hotel Relate in นราธิวาส

บ้านสวนรีสอร์ท

  บ้านสวนรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 188/1 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7352-2188
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
เอราวัณ

  เอราวัณ

 • Address : เลขที่ 27/1 ถ.วามันอำนวย ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-2526
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
อัมรินทร์

  อัมรินทร์

 • Address : เลขที่ 185 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-1108
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
แปซิฟิค

  แปซิฟิค

 • Address : เลขที่ 42-42/1-2 วรคามพิพิธ บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7351-1076
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
บ้านพฤกษา

  บ้านพฤกษา

 • Address : เลขที่ 180/28 ซ.โคกเขือ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7353-2365
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
ริเวียร่า

  ริเวียร่า

 • Address : เลขที่ 40 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-3743
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
บังกาโล โก-ลก

  บังกาโล โก-ลก

 • Address : เลขที่ 84 ถ.วงศ์วิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-1218
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
เก็นติ้ง โฮเต็ล

  เก็นติ้ง โฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 250 เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-3231
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน นราธิวาส
เช็คราคาโรงแรมใน นราธิวาส