• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

จุลศิรจุมพฏเจดีย์
-Chulasira-jumpod Pagoda

จุลศิรจุมพฏเจดีย์-Chulasira-jumpod Pagoda

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดจันทบุรี

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด จันทบุรี

terrestrial -Chulasira-jumpod Pagoda is in Namtok Phlio National Park Phlio , Laem Sing , Chanthaburi Thailand

(Viewing : 179)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี ได้ทรงโปรดปรานให้สร้างเจดีย์ทำด้วยศิลาแลงขึ้นที่บริเวณหน้าผาด้านหน้าน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วด้วยกัน และพระราชทานนามว่า "อลงกรณ์เจดีย์" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดน้ำตกพลิ้วเป็นอย่างยิ่งและได้เสด็จประพาสหลายคราว ทรงโปรดมากถึงกับมีพระราชดำรัสว่า "เราได้เห็นน้ำตกอย่างนี้มาสองสามแห่ง คือที่ปีนัง เกาะช้าง และสีพยา เห็นไม่มีที่ไหนจะงามกว่าที่นี่เลย ถ้าจะให้เรานั่งดูอยู่ยังค่ำก็แทบจะได้ด้วยเย็นสบายจริง" ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "จุลศิรจุมพฏเจดีย์"

Photo

จุลศิรจุมพฏเจดีย์-Chulasira-jumpod Pagoda

 

จุลศิรจุมพฏเจดีย์-Chulasira-jumpod Pagoda

 

จุลศิรจุมพฏเจดีย์-Chulasira-jumpod Pagoda

 

จุลศิรจุมพฏเจดีย์-Chulasira-jumpod Pagoda

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทรศัพท์ : 0 3943 4528 โทรสาร : 0 3943 4528 E-mail : namtokphlio_np@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า จันทบุรี

Attraction Nearby

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phlio national park View Point

ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์

Namtok Khlong Narai

ต.คลองนารายณ์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์

KhaoLaemSingha

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก

Namtok Magog

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์

-Chulasira-jumpod Pagoda

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument

-

ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว

Namtok Piew

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phliw Nature Trail

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว

Namtok Piew

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์

KhaoLaemSingha

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument

-

ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก

Namtok Magog

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์

Namtok Khlong Narai

ต.คลองนารายณ์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์

-Chulasira-jumpod Pagoda

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกอีเกก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกอีเกก

Namtok E-Geg

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองสะบ้า ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองสะบ้า

Namtok Khlong-Sa-Ba

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

Relate Type

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 1(ผาขาม) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 1(ผาขาม)

Pre-historic Painting 1 (Pha Kham)

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลรัฐ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลรัฐ

Hospital

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

 หมู่บ้านมวลชน ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

หมู่บ้านมวลชน

Village

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ถ้ำฝ่ามือแดง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

เมืองเก่าชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

เมืองเก่าชัยบุรี

Mung Kon Chai Buri

ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

รอยพระพุทธบาทผาแดง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยพระพุทธบาทผาแดง

Roiphraphutthabat Phuphadaeng

ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

กังหันน้ำ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กังหันน้ำ

Kang Han Nam

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่

TA PERN KEE KAREN VILLAGE

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Hotels and Accommodation in จันทบุรี

หาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท

หาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท

Address :อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-433377

บ้านฟ้าทะเลจันทร์

บ้านฟ้าทะเลจันทร์

Address :26/7 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

บ้านพักพุ่มคำ

บ้านพักพุ่มคำ

Address :ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.แหลมสิงห์, จังหวัด จันทบุรี, 22130,Thailand

จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท

จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท

Address :อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

แหลมเสด็จ บูรพา บีช

แหลมเสด็จ บูรพา บีช

Address :อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

พักจันท์

พักจันท์

Address :อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

Address :ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-369123

บ้านสุขปรีดา

บ้านสุขปรีดา

Address :ถนน เฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(98)-5589404

เยลโล สโตน รีสอร์ท

เยลโล สโตน รีสอร์ท

Address :ชลประทาน, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22170,Thailand

Tel :+(66)-(86)-1463452

บ้านอิงเนิน

บ้านอิงเนิน

Address :ซอย เทศบาลพัฒนา 1, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Tel :+(66)-(96)-9789265

โรงแรมสำราญดี รีสอร์ท

โรงแรมสำราญดี รีสอร์ท

Address :42/1 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-369263

เจ้าหลาว ฟอร์เรส บีช รีสอร์ท

เจ้าหลาว ฟอร์เรส บีช รีสอร์ท

Address :123 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(82)-1737398

Hotel Relate in จันทบุรี

จันทร์ธานี

  จันทร์ธานี

 • Address : เลขที่ 19/89 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 085-9497359
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
เรือนระเบียง

  เรือนระเบียง

 • Address : เลขที่ 140/19 ม.1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 • Tel : 081-9451599
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
สบายดี รีสอร์ท

  สบายดี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 55 ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-317170
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
สายสัมพันธ์2

  สายสัมพันธ์2

 • Address : เลขที่ 1011 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-311390
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
การ์เด้นท์วิว รีสอร์ท
จังเกิลเบย์ รีสอร์ท
บ้านบรรเทิง รีสอร์ท
เจ้าหลาวรีสอร์ท

  เจ้าหลาวรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 35/3 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-369190
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน จันทบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน จันทบุรี