• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว
Namtok Phliw Nature Trail

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้วNamtok Phliw Nature Trail

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดจันทบุรี

ประเภททางบก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด จันทบุรี

terrestrial Namtok Phliw Nature Trail is in Namtok Phlio National Park Phlio , Laem Sing , Chanthaburi Thailand

(Viewing : 210)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางด้วยตนเอง ในเส้นทางมีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุดซึ่งในแต่ละจุด จะมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติติดตั้งไว้ หรือจะขอรับเอกสารแผ่นพับและเจ้าหน้าที่เดินนำศึกษาธรรมชาติที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (กรณีสถานศึกษาหรือมาเป็นกลุ่มคณะ) จุดสิ้นสุดอยู่บริเวณด้านหน้าจุลศิรจุมพฏเจดีย์ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง

Photo

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้วNamtok Phliw Nature Trail

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้วNamtok Phliw Nature Trail

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้วNamtok Phliw Nature Trail

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทรศัพท์ : 0 3943 4528 โทรสาร : 0 3943 4528 E-mail : namtokphlio_np@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า จันทบุรี

Attraction Nearby

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument

-

ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phlio national park View Point

ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์

Namtok Khlong Narai

ต.คลองนารายณ์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์

-Chulasira-jumpod Pagoda

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว

Namtok Piew

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก

Namtok Magog

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์

KhaoLaemSingha

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phliw Nature Trail

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument

-

ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกมะกอก

Namtok Magog

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phliw Nature Trail

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น

Namtok Khao-Sib-Ha-Chan

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง

Namtok Ka-Thing

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์

Klong Phaiboon Waterfall

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์

KhaoLaemSingha

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว

Namtok Piew

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

Relate Type

กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

Nature Trail

ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

Kio Nguang Chang Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติไผ่เฉียงรุน ต.คลองศก อ.คลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติไผ่เฉียงรุน

Chiang Roun Bamboo Nature Tail

ต.คลองศก อ.คลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

Nature Trail

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

หล่มด้ง ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

หล่มด้ง

Lomdong

ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

สวนหินมหาราช ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

สวนหินมหาราช

-

ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

Hotels and Accommodation in จันทบุรี

ชีวารีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชีวารีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

Address :อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

กระทิง คันทรี รีสอร์ต

กระทิง คันทรี รีสอร์ต

Address :อ.เขาคิชฌกูฏ, จังหวัด จันทบุรี, 22210,Thailand

Tel :+(66)-(39)-452454

บ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

บ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

Address :อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

บ้านสวน รีสอร์ท

บ้านสวน รีสอร์ท

Address :57/1 ซอยบ้านตะปอนใหญ่ 2, อ.ขลุง, จังหวัด จันทบุรี, 22110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7828399

บ้านตุ่ม วิลเลจแอนด์รีสอร์ท

บ้านตุ่ม วิลเลจแอนด์รีสอร์ท

Address :อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-388063

วายซุ การ์เด้นท์

วายซุ การ์เด้นท์

Address :ถนน เฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-388068

ปารมี รีสอร์ท

ปารมี รีสอร์ท

Address :อ.นายายอาม, จังหวัด จันทบุรี, 22170,Thailand

โรงแรม แทรเวล

โรงแรม แทรเวล

Address :อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Tel :+(66)-(39)-301888

เยลโล สโตน รีสอร์ท

เยลโล สโตน รีสอร์ท

Address :ชลประทาน, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22170,Thailand

Tel :+(66)-(86)-1463452

เอส ที รีสอร์ท

เอส ที รีสอร์ท

Address :ถนน เฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(87)-8080323

ราชันย์เรสซิเดนซ์

ราชันย์เรสซิเดนซ์

Address :อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

บ้านลูกช้าง

บ้านลูกช้าง

Address :ซอยรักศักดิ์ชมูล 16, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Hotel Relate in จันทบุรี

เกษมศานติ์

  เกษมศานติ์

 • Address : เลขที่ 98/1 ถนนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-311100
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท
แคมป์ชายหาด รีสอร์ท
สำราญดี รีสอร์ท

  สำราญดี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 42/1 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-369263
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
บ้านสวนจันท์ธารา
สุขสำราญ รีสอร์ท
บัวคำ รีสอร์ท

  บัวคำ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 71/16 ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-325191
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
ทิพย์วิมาน รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน จันทบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน จันทบุรี