• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ตะโละอุดัง
Thaloaudang

ตะโละอุดังThaloaudang

ตะโละอุดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดสตูล

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด สตูล

marine Thaloaudang is in Tarutao National Park Pak Nam , La-ngu , Satun Thailand

(Viewing : 52)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า สตูล

Attraction Nearby

อ่าวมะขาม ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวมะขาม

Makam Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกโละโป๊ะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกโละโป๊ะ

Lo Po Waterfall

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ

Ao Molae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ตะโละอุดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ตะโละอุดัง

Thaloaudang

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะบุโหลนไม้ไผ่

Bulon Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะตะรุเตา

Tarutao Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวจาก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวจาก

Jark Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวฤาษี ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวฤาษี

Ruesi Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวตะโละอุดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวตะโละอุดัง

Ta Lo U Dang Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวพันเตมะละกา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวพันเตมะละกา

Panthemalaka Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกโละโป๊ะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกโละโป๊ะ

Lo Po Waterfall

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะอาดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะอาดัง

Aa Dang Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ

Ao Molae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ถ้ำจระเข้ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ถ้ำจระเข้

Tham Jorakhae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ผาชะโด ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ผาชะโด

Cha Do Cliff

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกลูดู ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกลูดู

Luu Doo Waterfall

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

Relate Type

อ่าวทุ่งมะขามน้อย ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

อ่าวทุ่งมะขามน้อย

Tungmakarmnoi

ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

ตะโละอุดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ตะโละอุดัง

Thaloaudang

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะกะทะ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เกาะกะทะ

Koh Kata

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดในเพลา

Had Naiplao

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หาดเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

หาดเขาหลัก

Khao Lak Beach

ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

อ่าวพร้าว ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

อ่าวพร้าว

Ao Pow

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว

Ao Manao - Khao Tanyong

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ปรานบุรี ต.ปากน้ำปราณบุรี
 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปรานบุรี

Pran Buri

ต.ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Hotels and Accommodation in สตูล

มะลิดงรีสอร์ท

มะลิดงรีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91140,Thailand

ไร่ปลื้มจิต รีสอร์ท

ไร่ปลื้มจิต รีสอร์ท

Address :อ.มะนัง, จังหวัด สตูล, 91130,Thailand

พร รีสอร์ท

พร รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-728088

ซีทัชหลีเป๊ะ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

ซีทัชหลีเป๊ะ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

Tel :+(66)-(88)-2275389

บันดาหยา รีสอร์ท

บันดาหยา รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-750248

อะดังซี อีโคลอดจ์

อะดังซี อีโคลอดจ์

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

ห้องพักซีวิว

ห้องพักซีวิว

Address :อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

คนชายขอบ รีสอร์ท

คนชายขอบ รีสอร์ท

Address :อ.ทุ่งหว้า, จังหวัด สตูล, 91120,Thailand

Tel :+(66)-(83)-5058718

ปากน้ำรีสอร์ท

ปากน้ำรีสอร์ท

Address :721 รพช. สต. 3180, อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-6091413

ริชชี่เฮ้าส์ รีสอร์ท

ริชชี่เฮ้าส์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8701883

ลังกาบีช รีสอร์ท

ลังกาบีช รีสอร์ท

Address :4052, อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-740266

Hotel Relate in สตูล

โรงแรมไทยอบอุ่นเฮ้าส์
โรงแรมธารทิพย์ รีสอร์ท
โรงแรมนริศภูวิว รีสอร์ท
โรงแรมวรรณกร รีสอร์ท
โรงแรมเกษมสุข รีสอร์ท
โรงแรมต้นเฟิร์น รีสอร์ท
โรงแรมพิพัฒน์ รีสอร์ท
โรงแรมบารารีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน สตูล
เช็คราคาโรงแรมใน สตูล