• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

เกาะยาง
Yang Island

เกาะยางYang Island

เกาะยาง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดสตูล

ประเภททางทะเล เกาะ / ปะการัง อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด สตูล

marine Yang Island is in Tarutao National Park Pak Nam , La-ngu , Satun Thailand

(Viewing : 64)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เกาะยางอยู่ถัดจากเกาะหินงามขึ้นมาทางเหนือ บริเวณรอบ ๆ เกาะถูกปกคลุมไปด้วยปะการังแข็ง เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังรูปโต๊ะ ฯลฯ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น หาดทรายสวยงาม น้ำใส มีปลาสวยงามในแนวปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตามีการประกาศห้ามไม่ให้เรือนำเที่ยวพาบุคคลใด ๆ ขึ้นไปบนชายหาดของเกาะยาง เพื่ออนุรักษ์แนวชายหาดไว้เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลรวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้คลื่นกระแทกและใบพัดของเรือหางยาวทำลายแนวปะการังใกล้ ๆ ชายหาด

Photo

เกาะยางYang Island

 

เกาะยางYang Island

 

เกาะยางYang Island

 

เกาะยางYang Island

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0 7478 3597 โทรสาร : 0 7478 3597 E-mail : tarutaosatun.go@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th, www.me-fi.com

รถเช่า สตูล

Attraction Nearby

อ่าวจาก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวจาก

Jark Bay

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะบุโหลนไม้ไผ่

Bulon Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ถ้ำจระเข้ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ถ้ำจระเข้

Tham Jorakhae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกลูดู ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกลูดู

Luu Doo Waterfall

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ตะโละวาว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ตะโละวาว

Thalowow

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ

Ao Molae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ผาชะโด ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ผาชะโด

Cha Do Cliff

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะหลีเป๊ะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะหลีเป๊ะ

Lih Pe Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะบุโหลนไม้ไผ่

Bulon Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะรอกลอย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะรอกลอย

Rokloy Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกโจรสลัด ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกโจรสลัด

Jonsalad Waterfall

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ธาราสวรรค์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ธาราสวรรค์

Num Tok Tara Sawan

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เกาะอาดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะอาดัง

Aa Dang Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกลูดู ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

น้ำตกลูดู

Luu Doo Waterfall

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ถ้ำจระเข้ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ถ้ำจระเข้

Tham Jorakhae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

บึงทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

บึงทะเลบัน

Thaleban Lake

ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

Relate Type

เกาะทะลุ ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

เกาะทะลุ

KO Talu

ต.สะพลี อ.เมือง จ.ปากน้ำชุมพร

เกาะบางู (เกาะเก้า) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เกาะบางู (เกาะเก้า)

Ko Ba-ngu (Ninth Islands)

ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เกาะลิดี ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะลิดี

Lidee

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะละวะใหญ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา

เกาะละวะใหญ่

LAWA YAI Island

ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา

อ่าวไทรเอน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

อ่าวไทรเอน

Ao Sai Ean

ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

เกาะอาดัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เกาะอาดัง

Aa Dang Island

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวสับปะรด ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

อ่าวสับปะรด

Ao Supparod

ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

เกาะพนัก ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา

เกาะพนัก

KO PANAK

ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา

Hotels and Accommodation in สตูล

ชบา รีสอร์ท

ชบา รีสอร์ท

Address :ซอยเทศบาล 1, อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

โรงแรมเหรียญทอง

โรงแรมเหรียญทอง

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-711036

ยิปซี 2 ริเวนเดลล์

ยิปซี 2 ริเวนเดลล์

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

อารมณ์สมพงษ์ รีสอร์ท

อารมณ์สมพงษ์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91140,Thailand

ห้องพักซีวิว

ห้องพักซีวิว

Address :อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

ปากน้ำรีสอร์ท

ปากน้ำรีสอร์ท

Address :721 รพช. สต. 3180, อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-6091413

บ้านลิดง รีสอร์ท

บ้านลิดง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91140,Thailand

สุดยอด รีสอร์ท

สุดยอด รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

คนชายขอบ รีสอร์ท

คนชายขอบ รีสอร์ท

Address :อ.ทุ่งหว้า, จังหวัด สตูล, 91120,Thailand

Tel :+(66)-(83)-5058718

ภูตะวันล่องแก่ง

ภูตะวันล่องแก่ง

Address :อ.ทุ่งหว้า, จังหวัด สตูล, 91120,Thailand

Tel :+(66)-(85)-8944625

โรงแรมหว่าฮั้น

โรงแรมหว่าฮั้น

Address :4052, อ.ละงู, จังหวัด สตูล, 91110,Thailand

Tel :+(66)-(74)-781441

บุหงา รีสอร์ท

บุหงา รีสอร์ท

Address :อ.เมืองสตูล, จังหวัด สตูล, 91000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-783643

Hotel Relate in สตูล

โรงแรมสตาร์เฮ้าส์
โรงแรมสุดยอด รีสอร์ท
โรงแรมสตูลธานี
โรงแรมบังกะโลมารีน่า
โรงแรมบารารีสอร์ท
โรงแรมบังกะโลกระโจมทราย
โรงแรมเมโทรพาเลซ สตูล
โรงแรมโรสอินน์รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน สตูล
เช็คราคาโรงแรมใน สตูล