• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)
Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดจันทบุรี

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จันทบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด จันทบุรี

terrestrial Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill) is in Khao Khitchakut National Park Phluang , Khao Khitchakut , Chanthaburi Thailand

(Viewing : 57)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 16.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ 10 กิโลเมตร และเดินเท้าขึ้นเขาอีกประมาณ 6.5 กิโลเมตร บริเวณยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับตำนานทางพระพุทธศาสนาได้แก่รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

สภาพพื้นที่บนยอดเขาพระบาทมีหินรูปร่างแปลก ๆ ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ำ ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง (ช่วงเวลาที่จะเปิดให้ขึ้นยอดเขาพระบาทจะไม่ตรงกันทุกปี จะอยู่ในช่วงเวลาก่อนและหลังตรุษจีน รวม 3 เดือน) ประชาชนหลายหมื่นคนจะเดินทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้ยอดเขาพระบาทยังมีอากาศเย็นสบายและเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นไกลไปถึงชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรี ได้ใช้ยอดเขานี้เป็นฐานเพื่อใช้ส่องกล้องดูข้าศึกทางทะเล และทำแผนที่ จึงทำให้ยอดเขานี้มีชื่อเรียกว่า ห้างฝรั่ง หรือเขาส่องกล้อง

Photo

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

 

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

 

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

 

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

 

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

 

info

  Contact/Address : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์ : 081 945 0049, 0 3960 9666 E-mail : khaokhitchakut_np@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info.

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า จันทบุรี

Attraction Nearby

น้ำตกคลองไพบูลย์ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์

Klong Phaiboon Waterfall

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง

Namtok Ka-Thing

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น

Namtok Khao-Sib-Ha-Chan

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สุนันทานุสาวรีย์ : Sunandha-nusaowari Monument

-

ต. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phliw Nature Trail

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี) พิพิธภัณฑ์แมลง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี) พิพิธภัณฑ์แมลง

3RD FOREST ENTOMOLOGY RESEARCH CENTER (Chanthaburi) Insect Museum

ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เขาแหลมสิงห์

KhaoLaemSingha

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จุดชมทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtok Phlio national park View Point

ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกอีเกก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกอีเกก

Namtok E-Geg

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

น้ำตกกระทิง

Namtok Ka-Thing

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

Relate Type

ลานหินตัดสระเพลง ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ลานหินตัดสระเพลง

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

พระธาตุภูเพ็ก ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

พระธาตุภูเพ็ก

Pra Thad Phu Phek

ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร.5 ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร.5

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

กังหันน้ำ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กังหันน้ำ

Kang Han Nam

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

 หมู่บ้านมวลชน ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

หมู่บ้านมวลชน

Village

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เตาหุงข้าวญี่ปุ่น ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เตาหุงข้าวญี่ปุ่น

Japan Army Camp in War 2

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พระบาทตากผ้า ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

พระบาทตากผ้า

Pha Bat Tak Pa

ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

รอยพระพุทธบาทผาแดง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยพระพุทธบาทผาแดง

Roiphraphutthabat Phuphadaeng

ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Hotels and Accommodation in จันทบุรี

ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

Address :26/1 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

โรงแรมพิมดารา

โรงแรมพิมดารา

Address :69/5 ซอยรักศักดิ์ชมูล 24, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Tel :+(66)-(39)-609878

พยูน รีสอร์ท

พยูน รีสอร์ท

Address :41/1 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-388067

ฟ้าใส รีสอร์ท แอนด์ สปา

ฟ้าใส รีสอร์ท แอนด์ สปา

Address :ถนน เฉลิมบูรพาชลทิต, อ.นายายอาม, จังหวัด จันทบุรี, 22170,Thailand

จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต

จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต

Address :63 จันทนิมิต 5 ซอย 11, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Tel :+(66)-(39)-311726

บูมบูม รีสอร์ท

บูมบูม รีสอร์ท

Address :อ.ท่าใหม่, จังหวัด จันทบุรี, 22120,Thailand

Tel :+(66)-(39)-433355

แก่นจันท์ อินน์

แก่นจันท์ อินน์

Address :ถนนสุขุมวิท, อ.นายายอาม, จังหวัด จันทบุรี, 22170,Thailand

Tel :+(66)-(86)-9797389

อัมรินทร์ พาเลส

อัมรินทร์ พาเลส

Address :21/1 ถนนรักศักดิ์ชมูล, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Tel :+(66)-(39)-323160

บ้านพักสุขกลม

บ้านพักสุขกลม

Address :84/5 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.แหลมสิงห์, จังหวัด จันทบุรี, 22130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-3771123

อีสเทิร์น โฮเต็ล

อีสเทิร์น โฮเต็ล

Address :899 ถนนท่าแฉลบ, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

เรือนดุสิต รีสอร์ท

เรือนดุสิต รีสอร์ท

Address :151/3 ถนนตากสิน, อ.เมืองจันทบุรี, จังหวัด จันทบุรี, 22000,Thailand

Tel :+(66)-(39)-312666

แหลมสิงห์ ไวท์ เฮ้าส์ รีสอร์ท

แหลมสิงห์ ไวท์ เฮ้าส์ รีสอร์ท

Address :84/9 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต, อ.แหลมสิงห์, จังหวัด จันทบุรี, 22130,Thailand

Tel :+(66)-(80)-5731508

Hotel Relate in จันทบุรี

วังปลา รีสอร์ท

  วังปลา รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-303064
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
จันทบุรีริเวอร์ไซด์ โฮเต็ลแอนท์รีสอร์ท
ปูม้า รีสอร์ท

  ปูม้า รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 43/3 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-433127
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
เชวูซ์2

  เชวูซ์2

 • Address : เลขที่ 1 ถนนจันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-311949
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
แฮปปี้เดย์ รีสอร์ท
เรือนดุสิต รีสอร์ท
บ้านพักพิณทิพย์

  บ้านพักพิณทิพย์

 • Address : เลขที่ 17/3 ม.4 ถนนบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • Tel : 039-369172
 • Province : จันทบุรี
 • Thailand
สุดทางรัก รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน จันทบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน จันทบุรี